Colloquium Van Eyck Studies: oproep voor papers: deadline opgeschoven!

Ter voorbereiding op het colloquium Van Eyck Studies dat van 19 tot 21 september 2012 plaatsvindt te Brussel, lanceren we een oproep voor papers rond vier onderwerpen in verband met Jan Van Eyck. Het colloquium is een samenwerking tussen het KIK, het Studiecentrum Vlaamse Primitieven, K.U. Leuven, Illuminare en de UCL. De voertaal is Engels, maar ook Franstalige communicaties zijn welkom. Gelieve uiterlijk op 31 juli 2011 een werktitel, korte samenvatting (< 200 woorden), curriculum vitae en lijst met publicaties te bezorgen aan Christina Currie, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, B-1000 Brussel of per email christina.currie @ kikirpa.be

Meer informatie