20-21 oktober 2011-12de kunsthistorisch seminarie van het KIK

Meesterlijk gesneden. Interdisciplinair onderzoek naar de laatmiddeleeuwse beeldsnijder Meester van Elsloo in een internationaal perspectief.

Op 20 en 21 oktober 2011 organiseert het KIK het 12de Kunsthistorisch Seminarie dat dit jaar in het teken zal staan van de laatgotische beeldsnijder Meester van Elsloo. Het grootste deel van de aan deze meester toegeschreven beelden wordt bewaard in kerken in Belgisch en Nederlands Limburg en het aangrenzende Duitse gebied. Het KIK deed in nauwe samenwerking met partners in Nederland en Duitsland twee jaar lang onderzoek naar deze artiest en zijn omvangrijke oeuvre, in het kader van een meerjarig onderzoeksproject van de Federale Programmatorische Overheidsdienst voor het Wetenschapsbeleid. Daarbij nam het Belgische onderzoeksteam de beelden op eigen bodem voor zijn rekening. Deze werden zowel materiaaltechnisch als kunsthistorisch onder de loep genomen. Op dit internationaal colloquium presenteren specialisten uit binnen- en buitenland hun bevindingen van het recente onderzoek. Daarnaast worden allerlei aspecten van de 15de- en 16de-eeuwse Maas- en Rijnlandse sculptuur behandeld die de productie van de Meester van Elsloo in een ruimere context moeten plaatsen.

Vanwege het grote succes zijn de inschrijvingen reeds gesloten: alle plaatsen zijn ingevuld!

Meer info

Programma

image001_400