Presentatie nieuwe publicaties een succes!

Op 8 november 2011 werden maar liefst zes publicaties voorgesteld aan de pers en aan de genodigden van het KIK. Elk van deze publicaties biedt een vernieuwende en vaak grondleggende synthese over een kunsthistorisch onderwerp verbonden met ons land, of over onderzoekstechnieken of conservatie-restauratietechnieken voor kunstwerken. Zo publiceert het KIK, in eenzelfde jaar, een diepgaande studie over het œuvre van beide Pieter Brueg(H)els, de eerste monografie over Albrecht Bouts, een colloquiumbundel die de geschiedenis van twintig eeuwen vormgeblazen glas retraceert, een uitgebreide studie over de techniek van de persbrokaten die in onze streken werd ontwikkeld en zich in de 15de en 16de eeuwen verspreidde over heel Europa, een multidisciplinaire beschouwing over de dendrochronologie als onderzoeksmethode die veel verder gaat dan louter dateren en, ten slotte, een volledige inventaris van de glasramen uit de periode 1550-1650 in Waals-Brabant, Henegouwen, Luik en Namen.

Klik hier om deze publicaties in detail te ontdekken

image002_400_09Dit evenement vormde tevens de gelegenheid om hommage te brengen aan onze voormalige directrice, Myriam Serck-Dewaide, die in mei op pensioen ging na 43 jaren aan het KIK, waarvan negen als hoofd van het Instituut. Steeds blakend van energie, heeft Myriam Serck zich gewijd aan de vervolmaking van het KIK als een uitgelezen instrument voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van ons land. Ze heeft het onderzoek in tal van domeinen gestimuleerd en heeft talrijke conservatie-restauratieprojecten gelanceerd en in goede banen geleid. Gepassioneerd door de polychromie en de beeldhouwkunst, blijft ze actief in diverse organismen die waken over ons erfgoed.

image002_400_08