24-25/09/12 Colloquium portalen: Call for papers

'De romaanse portalen van de Notre-Damekathedraal van Doornik: contextualisering en restauratie' (Doornik, Maison de la Culture, 24 & 25 September 2012).

De 12de-eeuwse ‘Porte Mantile' en ‘Porte du Capitole' van de Doornikse Notre-Damekathedraal behoren tot de meest interessante romaanse portalen van België. In het kader van de extensieve restauratiecampagne van de kathedraal, zullen deze twee portalen grondig worden gerestaureerd. In 2012 zal een voorstudie worden aangevat om hun structuur beter te begrijpen.

In het verlengde van deze voorstudie en in het vooruitzicht van de restauratie, organiseert het Département du Patrimoine een internationale bijeenkomst, met de wetenschappelijke medewerking van het KIK. Dit colloquium moet een gelegenheid vormen om de kennis over dit onderwerp te actualiseren, samen met een contextualisering van de twee portalen. De bijeenkomst richt zich in de eerste plaats op een verdieping van de kennis over de portalen in de meest ruime zin: technisch, typologisch, stilistisch, iconografisch, enz. De aandacht zal evenzeer uitgaan naar de architectuur als naar het beeldhouwwerk. De vergelijking met andere portalen uit die tijd, vooral uit Frankrijk, wordt een ander hoofdthema van de bijeenkomst.


Voorstellen voor papers: gelieve de titel en samenvatting (15 tot 30 lijnen max.) vóór 12 maart 2012, samen met een korte CV (max. 2 pagina's, met de volledige contactgegevens van de auteur), als Word-document en in bijlage, terug te sturen naar: francoise.duperroy@spw.wallonie.be
De papers, met een maximale duur van 20 tot 25 minuten, mogen worden voorgesteld in het Frans, Nederlands of Engels.
De vervoers-, verblijfs-, en logieskosten van sprekers van buiten Doornik zullen door de organisatoren ten laste worden genomen.


Wetenschappelijke organisatie: Département  du Patrimoine, Service public de Wallonie, Namur (DGO4) - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel (KIK)
Organisatie: Agence intercommunale de Développement IDETA, Doornik


Meer info