Het Lam Godsretabel in 100 miljard pixels!

Dankzij een pas voltooide website over het Lam Godsretabel kan u vanaf nu inzoomen op de complexe, adembenemende details van een van 's werelds belangrijkste kunstwerken.

De Aanbidding van het Lam Gods
door Hubert en Jan van Eyck uit 1432, de weergaloze polyptiek bewaard in de Gentse Sint-Baafskathedraal, onderging in 2010 een urgente conservatiebehandeling waar het KIK in grote mate aan bijdroeg. In het kader van dit project werd het altaarstuk verwijderd uit zijn glazen kast en tijdelijk gedemonteerd - een uitzonderlijke gebeurtenis die het mogelijk maakte om een uitvoerige onderzoeks- en documentatiecampagne te voeren, gefinancierd door de Getty Foundation uit Los Angeles.

Elke centimeter van het altaarstuk werd onder de loep genomen en professioneel in extreem hoge resolutie gefotografeerd, zowel onder gewoon licht als onder infrarood. Vervolgens werden de foto's digitaal geassembleerd om zeer gedetailleerde beelden te bekomen die toelaten om het veelluik op een nooit gezien microscopisch niveau te bestuderen. De website zelf telt 100 miljard pixels.

Voor het eerst in de geschiedenis van het Lam Gods kunnen geïnteresseerden aan de hand van infrarood reflectogrammen (IRR) en röntgenbeelden een kijkje nemen onder het verfoppervlak van het werk. Dit documentatiebestand vormt een uiterst kostbare informatiebron voor wetenschappers, conservatoren en kunstliefhebbers van over heel de wereld.

Laat je verwonderen op http://closertovaneyck.kikirpa.be

Een project van de Getty Foundation en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gerealiseerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), de Vrije Universiteit Brussel, Universum Digitalis en Lukasweb.