Nieuw boek over kunstrestauratie

La restauration des peintures et des sculptures. Connaissance et reconnaissance de l'œuvre


Onder de wetenschappelijke leiding van Pierre-Yves Kairis, Béatrice Sarrazin en François Trémolières.


Een uniek panorama van het huidige onderzoek naar de restauratie van schilderijen en beeldhouwwerken, waarin het gezichtspunt van de restaurateur wordt gecombineerd met dat van de kunsthistoricus en van de restauratietheoreticus.  


Dit referentiewerk vormt de weerslag van de debatten en bevragingen die vandaag worden geïnspireerd door de restauratie van kunstwerken, een wetenschappelijke discipline in volle opkomst. Restaurateurs, onderzoekers en museumconservatoren treden in dialoog over de disciplines en stellen, in hun discours over de restauratie van schilderijen en beeldhouwwerken, de praktische, technische en theoretische benaderingen tegenover elkaar. De behandeling van uitgelezen kunstwerken krijgt een centrale plaats toegekend (met o.m. een 20-tal case studies van kunstwerken van de Oudheid tot vandaag), maar ook de bijdragen rond diverse topics zoals de geschiedenis van de restauratie, de relaties met de geschiedenis van de smaak en met de kunstgeschiedenis, de inbreng van het laboratoriumonderzoek, de reflectie over de begrippen (reconstructie, vervalsing, interpretatie, herneming...) vormen een ongekende meerwaarde.


Een discipline-overschrijdende benadering die op een aantrekkelijke manier, aan de hand van talrijke kwaliteitsillustraties, het geduldige werk van de restaurateurs aanschouwelijk maakt. 


La restauration des peintures et des sculptures

 

 

 

464 pagina's - 59 euro's - vanaf 21 maart 2012 in de boekhandel


Gepubliceerd met de steun van het KIK, de université Paris Ouest (Afdeling Histoire des arts et des représentations), het Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) en het Institut national d'histoire de l'art (INHA, Parijs).