Audit van het KIK

Op vraag van BELSPO liet het KIK een audit uitvoeren van zijn wetenschappelijke activiteiten, zijn diensten en het beheer van zijn fotocollectie. De Nederlandse firma Technopolis Group heeft een jaar lang de strategische documenten van het KIK geanalyseerd en de stafmedewerkers, personeelsleden, partners en klanten van het KIK geïnterviewd. Vier internationale experten brachten bovendien een driedaags bezoek aan het KIK om kennis te maken met de activiteiten van onze instelling.

‘Er zijn weinig internationale instellingen van de grootte van het KIK waar de samenwerking zo nauw is’: de evaluatie onderstreept de exemplarische multidisciplinaire samenwerking van het KIK en de uitzonderlijke kwaliteit van zijn werk. Ze zet de geestdrift en de solidariteit van zijn personeel in de verf en verwijst naar het actieve engagement van de instelling in diverse Europese projecten. Hoewel de experts niet alle aspecten konden vatten van de activiteiten van het KIK – documentatie, kunsthistorisch onderzoek, conservatie-restauratie en labo-analyses –, hebben ze toch de kracht van het KIK in meerdere van zijn expertisedomeinen bevestigd.  

Deze evaluatie en de pistes die ze aanreikt zullen het KIK in staat stellen om zijn strategie te verfijnen en tot uitdrukking te brengen, een proces dat reeds enkele maanden geleden werd aangevat. De audit doet ook aanbevelingen aan de Belgische overheid om een meer stabiel en duurzaam kader te scheppen voor onze instelling, met een grotere autonomie en meer aandacht voor de huidige noden. We hopen dat de aanbevelingen van de Technopolis Group ook hier kunnen dienen als solide basis voor verdere dialoog.

Lees de samenvatting van de audit (pdf, in het Engels)