Stage lopen in het KIK


Elk jaar biedt het KIK aan pas afgestudeerden uit binnen- of buitenland de kans om een praktische stage te volgen. Gedurende acht maanden kunnen ze aan de slag in de ateliers, de laboratoria of het departement documentatie. Daarnaast worden er doorheen het jaar ook enkele lezingenreeksen en uitstappen georganiseerd. Kortom: een unieke gelegenheid om kennis in praktijk om te zetten!

Het KIK heeft een lange ervaring in de opleiding van jonge professionelen in de conservatie-restauratie en in het wetenschappelijk onderzoek. De eerste stagiairs werden in 1949 aanvaard, reeds één jaar na de oprichting van het Instituut. Sindsdien heeft het opleidingsprogramma zich ontwikkeld in functie van de noden van het beroep en de ontwikkeling van de wetenschap in de conservatie-restauratie. Op het gebied van de conservatie is het steeds toenemende aantal opleidingen op universitair niveau, zowel in België als in het buitenland, tegemoet gekomen aan de behoefte aan opleidingen van het lange type. De postgraduaat stages zijn een ideaal middel om de verworven ervaring en theoretische kennis uit te diepen en bij te schaven alvorens volwaardig toe te treden tot het beroep.