Het departement Conservatie-Restauratie


Het departement Conservatie-Restauratie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is opgedeeld in negen verschillende ateliers, en dit op basis van de behandelde materialen. Deze ateliers staan in de eerste plaats ten dienste van musea, kerken, publieke collecties en beschermde monumenten, maar kunnen ook ingaan op vragen van privé-verzamelaars, op voorwaarde dat het kunstwerk van goede kwaliteit is en dat het een meerwaarde biedt voor het wetenschappelijk onderzoek.

De ateliers hebben verschillende taken. Ze verstrekken advies aan eigenaars en staan in voor de conservatie van kunstwerken in situ. Daarnaast onderzoeken ze voorwerpen en gaan over tot een conservatie- of restauratiebehandeling in het atelier. Voorts verfijnen ze het wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de kunsthistorici van het departement Documentatie en de chemici van de laboratoria.

Vóór elke behandeling wordt het kunstwerk diepgaand onderzocht in de laboratoria en door de cel wetenschappelijke beeldvorming, om zo de geschikte behandelingswijze te bepalen.

Van elk object dat in het KIK wordt behandeld, wordt een volledig dossier aangelegd door degene die instaat voor de behandeling. Bij deze documentatie horen foto's, radiografieën, infraroodreflectogrammen, UV-opnamen en laboratoriumanalyses. De restauratie van meesterwerken wordt in sommige gevallen begeleid door een internationale adviescommissie.

Hoewel het KIK in de eerste plaats gespecialiseerd is in de studie en behandeling van kunstwerken die tot het Belgisch patrimonium behoren, zijn de voorwerpen die in de ateliers behandeld worden van erg uiteenlopende oorsprong en werden ze gemaakt in verschillende historische periodes. Indien u in het bezit bent van een werk met een bijzondere waarde voor het patrimonium en u wenst dit te laten onderzoeken door specialisten van het Instituut, kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Het KIK zal het belang van uw aanvraag evalueren, en zich het recht voorbehouden het werk aan te nemen of te weigeren.

Oud-medewerkers van het KIK kunnen aanspraak maken op de titel van corresponderend restaurateur.

d.d. Departementshoofd:
Cyriel Stroo - cyriel.stroo@kikirpa.be