Publicaties


Het KIK maakt de resultaten van zijn werkzaamheden door middel van verschillende publicaties bekend bij het publiek:

- Sinds 1958 verschijnt het Bulletin dat de resultaten van de belangrijkste onderzoeken en restauraties van het Instituut bundelt. De oproep voor bijdragen voor het Bulletin 35 is geopend.

- De publicaties die sinds 1999 verschijnen in de reeks Scientia Artis vormen diepgaande synthesen over één welbepaald kunstwerk of over een ensemble van werken, bestemd voor een breed publiek.

- De verschillende departementen van het Instituut geven daarnaast ook andere publicaties uit over meer gespecialiseerde onderwerpen. Het recentste boek is Campin in context. Schilderkunst en maatschappij in de Scheldevallei ten tijde van Robert Campin, 1375-1445.


RECENT VERSCHENEN

The t'Serstevens Collection. At Second Sight: the Photographer's Oeuvre

Verschenen in april 2017

serstevens_cover_rs

 

Afbeeldingen: 68 zwart-wit foto's
Teksten (KIK): Hilke Arijs, Élodie De Zutter & Jeroen Reyniers, met de medewerking van Jenny Coucke, Stijn De Groof & Sander Raes
Taal: drietalig Nederlands, Frans en Engels
Uitgever: Husson Éditeur
ISBN: 9-782916-249-97-1

Prijs: 30 €*

Bestellen

The t'Serstevens Collection biedt een bloemlezing uit de fotoverzameling van het echtpaar t'Serstevens, een in 2013 herontdekt pareltje uit de fototheek van het KIK.

Émile Henri t’Serstevens en zijn echtgenote Marie Dastot maakten ongeveer 2250 foto's die een unieke blik bieden op het dagelijkse leven van de burgerij in de overgang naar de 20ste eeuw. 


Between Carpentry and Joinery. Wood Finishing Work in European Medieval and Modern Architecture 

Verschenen in december 2016

2016-05-13_105711_small

 

O.l.v. Pascale Fraiture, Paulo Charruadas, Patrice Gautier, Mathieau Piavaux en Philippe Sosnowska. Diverse auteurs.
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, 2016
Scientia Artis 12
Taal: Engels
270 pagina's, 100 zwart-witafbeeldingen en 100 kleurenafbeeldingen
ISBN 978-2-930054-28-5
Prijs: 45 €*

Bekijk de inhoudstafel (pdf)

Bestellen

 

Al te vaak richten studies van houten architectuurafwerkingen van de middeleeuwen tot de moderne periode zich op het structurele aspect van het timmerwerk. Between Carpentry and Joinery vult de leegte op door deze afwerkingen juist te benaderen als informatiebron voor de geschiedenis van het gebouw, door de bouwchronologie te retraceren en de materiële culturen en leefwijzen in beeld te brengen. Daarbij blijkt de grens tussen timmer- en schrijnwerk in veel historische bouwwerken erg vaag of zelfs kunstmatig. Between Carpentry and Joinery pleit voor het ontwikkelen van een globale benadering tot de architecturale toepassing van hout om zo de organisatie van een gebouw, de logica van zijn constructie en zijn gebruik, en meer in het algemeen de complexe geschiedenis van de bestudeerde gebouwen in kaart te brengen.

 

logos_sa12_-_400

 

 

 * Verzendkosten niet inbegrepen