Labo monumenten en monumentale decoratie

 

Het labo monumenten en monumentale decoratie bestudeert de schadefenomenen aan onroerend erfgoed, doet onderzoek naar de verweringsmechanismen van steen en steenachtige materialen en zoekt naar optimale behandelingsmethodes en materialen voor duurzame conservatie. Door jarenlange ervaring in het domein heeft het multidisciplinair team van een tiental specialisten een grote expertise opgebouwd. Naast ingenieurs en een dokter in de scheikunde, maken ook een geoloog, conservators-restaurateurs en technici deel uit van dit labo.

 

De opdracht van het labo is tweeledig: enerzijds wetenschappelijk onderzoek dat wordt ontsloten via publicaties in nationale en internationale vakliteratuur en anderzijds adviesverlening bij concrete conservatie- en restauratieprojecten van opdrachtgevers in binnen- en buitenland. De adviezen steunen daarbij vaak op eigen onderzoek en tegelijk dient de ervaring uit het veldwerk als uitgangspunt voor het wetenschappelijk onderzoek.

 

Ons onderzoek is voornamelijk gericht op alle steen en steenachtige materialen in functie van de conservering van o.a. monumenten, archeologische sites, beeldhouwwerken, muurschilderingen en mozaïeken.

 

De meest gevraagde onderzoeken zijn:

Analyse van mortels

Natuursteen identificatie

Vocht- en zoutonderzoek

Zoutremediëringsproeven

Klimaatstudie en monitoring

Analyse van afwerkingslagen

Vochttransport en modellering

Consolidatie proeven (steenversteviging)

Wetenschappelijke ondersteuning voor (preventieve) conservatie en management.

 

Enkele andere voorbeelden:

Ontwikkeling en analyse van herstelmortels. Onderzoek naar restauratie technieken en materialen. Onderzoek bouwfysische toestand. 3D scanning. Drone inspectie. Kathodische bescherming.

 

Enkele voorbeelden van onze analyse instrumenten:

Polarized Light Microscope (PLM), IC (Ion Chromatography), Raman Spectroscopy, (E)SEM-EDX (Environmental Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray Analyse), XRD (X-ray diffraction), MIP (Mercury Intrusion Porosimetry), TGA en DTA (Thermogravimetry-Differential Thermal analysis, DRMS (Drilling Resistance Measurement System).

 

Klik hier om de prijslijst van het KIK te raadplegen.

Contactpersoon: Sebastiaan Godts

sebastiaan.godts@kikirpa.be

+32 (0)2 739 67 68

 

Heeft u andere vragen, dan verwijzen wij u graag door naar ons interdisciplinair team binnen het KIK

'Back to Home'

 

                         team_monumenten__400