Het laboratorium voor C14-dateringen

De radiokoolstofdateringsmethode steunt op twee pijlers. Enerzijds is er het radioactieve verval dat met een constante snelheid verloopt. Dit wilt zeggen dat van een gegeven hoeveelheid radioactieve koolstof (voorgesteld door het symbool 14C) de helft door het radioactieve verval verdwijnt na 5.730 jaar. Dat betekent dat na 5.730 jaar nog de helft overblijft, na 11.460 jaar nog een vierde enz. Anderzijds is het zo dat 14C in de atmosfeer aangemaakt wordt en door fotosynthese in de koolstofcyclus terecht komt.

Eenvoudig gesteld bestaat de dateringsmethode uit het meten van de hoeveelheid 14C die nog aanwezig is, de vergelijking van dit resultaat met de initiële hoeveelheid 14C en de berekening daaruit, met behulp van de halfwaardetijd, van de ouderdom van dit systeem.

Sinds 2013 beschikt het KIK over een AMS-machine van de laatste generatie, de zgn. MICADAS (Mini carbon dating system). Deze deeltjesversneller gekoppeld aan een massaspectrometer laat toe om met grote precisie en slechts in enkele uren tijd zeer kleine stalen te meten. De gehele procedure, van monsterpreparatie tot meting, vindt voortaan plaats in het KIK. Het 14C-laboratorium van het KIK voert dateringen uit voor de archeologie, kunstgeschiedenis en geologie, en dit zowel voor Belgische vorsers als voor het buitenland.

 

Informatiebrochure (pdf) 

 

Bekijk de voornaamste projecten van het Laboratorium voor C14-datering

 

micadas_x062941_small_400

 

 

Invoeren van een staal en databank

 

C14 Registration and database

 

Klik hier om de databank met door het KIK uitgevoerde radiokoolstofdateringen te raadplegen en om stalen in te voeren voor datering. Let op: om een datering te vragen dient u ons tevens een officiële bestelbon te versturen.

 

 

 

 

 

Contactpersoon:
Mathieu Boudin - mathieu.boudin@kikirpa.be