Het atelier voor polychrome houtsculptuur


Het atelier hout legt zich toe op alle soorten beeldhouwwerk in gepolychromeerd hout en op ivoren en wassen voorwerpen. Z'n specialiteit bestaat in de behandeling van middeleeuwse, renaissance- en barokvoorwerpen in ons land.

image002_400_32

Vóór interventie wordt elke sculptuur grondig vanuit verschillende aspecten bestudeerd: enerzijds hoe ze gemaakt is, en anderzijds welke haar staat van bewaring is. Onder het eerste wordt verstaan: welk soort hout er is gebruikt, hoe het beeldhouwwerk is opgebouwd, en welke de afwerkingslagen zijn. De polychromie is vaak het voorwerp van specifiek stratigrafisch en topografisch onderzoek met de binoculaire microscoop, aan de hand waarvan de geschiedenis van het stuk wordt blootgelegd.

Zie de voornaamste projecten van het Atelier polychrome houtsculptuur

image002_400_31

Contactpersoon:
Emmanuelle Mercier - emmanuelle.mercier@kikirpa.be