De cel voor preventieve conservatie

Preventieve conservering is het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een optimale omgeving te scheppen voor het bewaren en exposeren van voorwerpen, en dit ter bescherming van de collectie, zonder dat het object behandeld wordt. De maatregelen en handelingen dienen het verval van voorwerpen zoveel mogelijk te verhinderen of in elk geval te vertragen. Doel van preventieve conservering is het waarborgen van de bestaande toestand van het voorwerp en het tegengaan van mogelijke schade. Maatregelen en handelingen bestaan in de eerste plaats uit klimaatregeling (temperatuur en vochtigheid), lichtregeling, weren van luchtverontreiniging, tocht, vuil en ongedierte, brand en inbraakbeveiliging, speciale depotinrichting en de vervaardiging van specifieke verpakkingen. In de tweede plaats bestaan ze uit bescherming tegen vernielzucht, ongevallen, technische storingen, rampen en oorlogsgevaar.


De zorg voor goede bewaar- en expositieomstandigheden is de meest efficiënte manier om de collectie te behouden. Voor het behouden van museumcollecties is het voorkómen van schade dus belangrijk. Dit wordt dus preventieve conservering genoemd.

Concreet kan de cel voor preventieve conservatie bijdragen tot:
- een algemene evaluatie van de staat van bewaring van een collectie en van de reële toestand van de werken;
- controle van de klimatologische omstandigheden (temperatuur, vochtigheid + licht) waaraan een kunstwerk of collectie wordt blootgesteld + adviesverlening hieromtrent;
- studie en advies betreffende een gepaste uitrusting om de kunstwerken te bewaren, tentoon te stellen en te manipuleren (dit alles aan de hand van risico-analyse).

 

Audiovisuele en digitale media nemen vandaag een steeds grotere plaats in binnen het erfgoedveld: fototentoonstellingen, audiovisuele installaties, digitale kunst, … Deze materialen hebben echter te maken met een specifieke conservatieproblematiek. Binnen de audiovisuele preservatie wordt zowel aandacht besteed aan de preventieve conservatie van dragers en de verschillende materialen (klimaat, verpakkingen, manipulatierichtlijnen, …) als aan de preservatie van de inhoud van deze media.

-Collectieanalyse van (gemengde) audiovisuele collecties: identificatie en conservatietoestand van de werken;

-Preventieve conservatie van individuele objecten;

-Advies mbt. de lange termijn conservatie van deze media en digitaliseringscampagnes.

 

Bekijk de voornaamste projecten van de Cel preventieve conservatie

image001_400_15

image001_400_18

Contactpersoon: Marjolijn Debulpaep - marjolijn.debulpaep@kikirpa.be