Milieubeleid

Als voortzetting van vorige acties formaliseert het KIK vandaag zijn engagement om al het mogelijke te doen om de impact van zijn activiteiten op het milieu te verkleinen of op zijn minst te beteugelen, en dit conform het Federaal plan voor duurzame ontwikkeling. De goede bewaring van het cultureel erfgoed past perfect bij de waarden van milieubeheer.

Zo heeft het KIK besloten om een milieubeheersysteem in werking te stellen dat beantwoordt aan de vereisten van de Europese EMAS regelgeving (Eco-Management and Audit Scheme).

 

Meer informatie (pdf)