Interventiedossiers van het KIK

De infotheek van het KIK beheert tevens de archieven van het Instituut en de 16 000 interventiedossiers (kunsthistorisch advies, staat van bewaring, voorstudies, conservatie-restauratiedossiers). Deze zijn enkel raadpleegbaar op afspraak.

U wenst een dossier te raadplegen? Vervolledig dit formulier

Contact: dossiers@kikirpa.be