De inventarissen


De opdracht van het KIK is de studie en de conservatie van het cultureel erfgoed. Daartoe behoort het opstellen van een inventaris van het patrimonium. Vanaf zijn ontstaan werkt het KIK aan de uitbouw van een fotografische inventaris van het gehele nationale artistieke erfgoed.

In 1967 begon het KIK op vraag van de Ministers van Cultuur met de inventarisatie van het meubilair van alle kerken in België. Aanleiding waren belangrijke liturgische veranderingen waardoor een deel van het kerkmeubilair verloren dreigde te gaan. Deze campagne resulteerde in het Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, 213 volumes die het hele land dekken.

Hierop volgde de inventarisatie van het artistiek patrimonium van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Al te vaak miskende verzamelingen, die nochtans een belangrijk deel vormen van het gemeenschappelijk artistiek erfgoed, kregen hierdoor meer bekendheid.

Een derde inventarisatieproject betrof het patrimonium van andere instellingen.

Deze inventarissen zijn referentiewerken voor het wetenschappelijk onderzoek en unieke werkinstrumenten voor het beheer van het patrimonium.