Kunsthistorisch onderzoek

De kunsthistorici van het departement houden zich actief bezig met het aanvullen en verbeteren van de bestaande fotografische inventaris en van de methodologie ervan.

Daarnaast verrichten zij wetenschappelijk onderzoek op diverse terreinen in het kader van hun specialiteit, van een doctorale studie of van een project. Dankzij de steun van het Wetenschapsbeleid en andere partners zijn in het departement Documentatie verschillende onderzoeksprojecten lopende.

De kunsthistorici in dienst van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium geven gratis kunsthistorisch advies, in het kader van hun wetenschappelijke activiteiten, over voorwerpen die aansluiten bij hun specialisatie. Indien u in het bezit bent van een werk met een bijzondere waarde voor het patrimonium en u wenst dit te laten onderzoeken door specialisten van het Instituut, kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Het KIK zal het belang van uw aanvraag evalueren, en zich het recht voorbehouden het werk aan te nemen of te weigeren.