Cel preventieve conservatie > Besloten Hofjes 2 | ArtGa


Archeometrische studie van zeven Besloten Hofjes in functie van hun preventieve conservering


Medewerkers: Willemien Anaf, Marjolijn Debulpaep (cel Preventieve conservatie), Marina Van Bos (labo papier, leder en perkament), Ina Van den Berghe (labo textiel)De zeven Besloten Hofjes van de Mechelse Gasthuiszusters zijn 16de-eeuwse historische ensembles uit diverse materialen, geplaatst in een houten kist. Ze zijn uiterst zeldzaam in het Belgische en zelfs werelderfgoed. De conditie van deze Mechelse Besloten Hofjes is bijzonder fragiel. Een team van zelfstandige restaurateurs is in Mechelen momenteel bezig met de conservatie-restauratie. Na deze behandeling is het van cruciaal belang dat de Hofjes in optimale omstandigheden tentoongesteld en bewaard worden om verdere degradatie tegen te gaan en de toegankelijkheid van deze topstukken in de toekomst te verzekeren.

Dit project, dat loopt van mei 2015 tot april 2017, wordt gefinancierd door het Fonds J.J. Comhaire en uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland, Meyvaert Glass Engineering en de Stedelijke Musea Mechelen. Het is opgestart om via onderzoek en een proefopstelling (simulatie) de meest optimale situatie te evalueren voor de lange termijn bewaring van de Besloten Hofjes in het Hof van Busleyden te Mechelen. De Hofjes zullen hier vanaf 2018 permanent tentoongesteld worden. Het traject ‘preventieve conservering’ brengt vijf parameters in rekening: klimaat, licht, pollutie, trillingen en display. De complexiteit van dit traject zit onder meer in de verscheidenheid aan materialen die in deze historische ‘mixed-media’ objecten is gebruikt. Elk materiaal heeft immers zijn eigen ideale condities waardoor naar een compromis gezocht moet worden.

 

Naast dit project start binnenkort het door BELSPO gesubsidiëerde 4-jarige Brain-project ArtGarden. In dit project komen naast preventieve conservering, ook 3D-imaging, conservatietechnieken, enz. aan bod. De Besloten Hofjes dienen als case study. Het finale doel van ArtGarden is om een tool te ontwikkelen – voor complexe historische mixed-media objecten – die helpt bij het maken en evalueren van keuzes van conservatiebehandelingen en preventieve conservatiemaatregelen. Meer weten? http://beslotenhofjes.com.