Atelier polychrome houtsculptuur > Profeet Aat


Studie en behandeling van een profeet van de Meester van het retabel van Hakendover (toeschr.), ca. 1400, Museum voor Geschiedenis en Folklore van Aat


.


Het beeldje, dat eigendom is van het Museum van Geschiedenis en Folklore van Aat, werd begin jaren 1990 gestolen en in de lente van 2014 te koop aangeboden. Na identificatie door Robert Didier werd het beeldhouwwerk teruggekocht met de steun van de Koning Boudewijnstichting en keerde het terug naar het museum. De profeet is volrond gesculpteerd uit een notenhouten blok (15 x 6,7 x 6 cm). Slechts in enkele plooienwerden minuscule polychromiesporen gevonden (vergulding op de kledij en de haren, lichtroze huidpartijen). Twee beeldjes van profeten met gelijkaardige afmetingen, en nog met hun originele polylchromie, worden bewaard in het Liebieghaus te Frankfurt am Main (inv. nrs. 0901 en 0902). Ze geven een idee van het originele uitzicht van de profeet van Aat en maakten mogelijk deel uit van eenzelfde ensemble. Het beeldje vertoonde schade van houtvretende insecten die het hout kwetsbaar hebben gemaakt en waardoor sommige vormen verloren zijn gegaan. Het afgebroken hoofd was opnieuw verlijmd, maar in een verkeerde positie. De lacunes waren opgevuld met dikke en overlopende vullingen en het geheel was gehomogeniseerd met een donkerkleurige was. Bij de behandeling werden de insecten uitgeroeid door anoxie, werden de was en de vullingen verwijderd, het hoofd opnieuw verlijmd, het hout geconsolideerd en de lacunes en uitvlieggaten opgevuld en geretoucheerd. Na behandeling was het beeldje te zien op de tentoonstelling Bâtisseurs de ville in het Museum van Geschiedenis en Folklore van Aat, van 04/06/2016 tot 21/08/2016. Artikel: Michel Lefftz en Emmanuelle Mercier, Catalogusnotitie voor de tentoonstelling « Bâtisseurs de ville » in het Museum van Geschiedenis en Folklore van Aat van 04/06/2016 tot 21/08/2016, http://mdg.athois.be/batisseursdeville/ http://www.maisondesgeants.be/les-expositions/exposition-tresors-les-batisseurs-de-ville/exposition-tresors-les-batisseurs-de-ville-les-photos