Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Bertholet Flémal

De Luikse schilder Bertholet Flémal (1614-1675)


Pierre-Yves Kairis (KIK).
2008-2015.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Vlaamse miniaturen

Vlaamse miniaturen


Dominique Vanwijnsberghe (KIK)
Medewerking aan de tentoonstelling Vlaamse miniaturen, georganiseerd door en voorgesteld in de Koninklijke Bibliotheek van België (31/09 - 31/12/2011) en de Bibliothèque nationale de France (27/03 - 01/07/2012).Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Glasramen Wallonië

Herdenking van de twee wereldoorlogen in de monumentale glasramen van Wallonië


Isabelle Lecocq (KIK, Documentatie) en Yves Dubois (ULG, doctorandus in de Kunstgeschiedenis en archeologie).
Publicatie voorzien voor 2016.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Glasramen Lichfield

De glasramen van de kathedraal van Lichfield


Studie geleid door Isabelle Lecocq (Documentatie KIK en CVMA België) en Yvette Vanden Bemden (FUNDP en CVMA België), in samenwerking met het Britse Corpus Vitrearum – publicatie voorzien voor begin 2017.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Glasramen Osterrath

Een eeuw glasraamkunst in België: het atelier Osterrath (1872-1966)


Isabelle Lecocq (KIK).
Sinds 2009.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Medaillons

Checklist van medaillons en andere kleine stukken en kleine panelen gebrandschilderd glas bewaard in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Isabelle Lecocq (KIK, Documentatie) in samenwerking met het Corpus Vitrearum.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Glasramen Brussel

Studie van de monumentale glasramen bewaard in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Isabelle Lecocq (KIK, Documentatie), in samenwerking met het Corpus Vitrearum.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Multita

Multita


Het MULTITA-project (2012-2014), gecoördineerd door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG: Eva Coudyzer) en het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK: Erik Buelinckx), wil de collecties van beide wetenschappelijk culturele instellingen valoriseren door het ontwikkelen van een meertalige thesaurus voor de museologische en digitale ontsluiting van collecties.

 

http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=AG/LL/169Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Ornamenta Sacra

Ornamenta sacra. Iconologische studie van het liturgische erfgoed uit de Zuidelijke Nederlanden (1400-1700)


Coördinator: Prof. dr. Ralph Dekoninck (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Group for Early-Modern Cultural Analysis (Gemca), Louvain-la-Neuve

Promotor 1: Prof. dr. Barbara Baert, Katholieke Universiteit Leuven, Iconology Research Group (IRG) / Illuminare
Promotor 2: Dr. Marie-Christine Claes (KIK)
Medewerkers: Dr. Caroline Heering, postdoc (UCL), drs. Emmanuel Joly (KIK), dra. Soetkin Vanhauwaert (KU Leuven), dra. Wendy Wauters (KU Leuven)

Project gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) in het kader van BRAIN-BE

Oktober 2017 – september 2020Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > AthenaPlus

Deelname aan AthenaPlus


Medewerkers KIK: Erik Buelinckx (coördinator) en Griet Van Eyck

Sinds maart 2013 werkt het KIK mee aan het 30 maanden durende Europese project AthenaPlus waaraan 40 instellingen uit 21 landen deelnemen.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > DIGIT-03

Deelname aan DIGIT-03


Medewerkers KIK: Erik Buelinckx (coördinator), Elodie De Zutter, Jeroen Reyniers, Hilke Arijs, Marie Resseler, Julie Mauro e.a.

In 2014 werd met de echte fase van het BELSPO digitaliseringsprogramma DIGIT-03 van start gegaan (na de voorbereidende fase in 2013). Het ondertussen op punt gestelde project DIGIT-03 (2014-2018), voorziet in de oprichting van drie verschillende platformen met de nodige interfaces. 

 

 Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > PREFORMA

Deelname aan PREFORMA


PREFORMA is een precommerciëel aanbestedingsproject dat binnen het FP7 - ICT programma mee wordt gefinancierd door de Europese Commissie.
Looptijd: 1 januari 2014 – 31 december 2017Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Copimonarch

Kopieën van schilderijen op de grondgebieden van de oude politieke entiteit die bekendstaat onder de naam 'Spaanse monarchie', namelijk Spanje, Portugal en Latijns-Amerika


Medewerker van het KIK: Eduardo Lamas Delgado
Project onder leiding van David García Cueto (Universiteit van Granada)
Project gefinancierd door de Spaanse regering
Duur: 01/01/2015 - 31/12/2017Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > DIGIT

DIGIT03


O.l.v. Erik Buelinckx, m.m.v. Elodie De Zutter, Jeroen Reyniers, Marie Resseler, Stijn De Groof en Sander Raes.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Research data management

Het project Research data management


Dit project bestaat uit twee delen en wordt uitgevoerd door Stephanie Buyle in het kader van de onderzoeksactie Bijkomende onderzoekers van BELSPO:

-          Beheer van digitale wetenschappelijke erfgoeddata (promotor: Erik Buelinckx)

 

-          Bewaren en organiseren van materiaal-technische erfgoeddata (promotor: Wim Fremout)Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Chaire Francqui

Chaire Francqui au titre belge 2015-2016 – Université de Namur


Dominique Vanwijnsberghe, 2015-2016Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Blood & Tears

Tentoonstelling Blood & Tears. Albrecht Bouts and the Image of the Passion


Commissaris: Valentine Henderiks

Musée national d’Histoire et d’Art de Luxembourg (7/10/2016 - 12/02/2017)

Suermondt-Ludwig-Museum, Aken (9/03/2017 - 11/06/2017)
Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Pieter Brueg(h)el

Studie van de werken van Pieter Bruegel de Oude en Pieter Brueghel de Jonge. Publicatie in voorbereiding


Christina Currie (KIK).
Voortzetting van de doctoraatsthesis Technical Study of Paintings by Pieter Brueghel the Younger in Belgian Public Collections (onder promotorschap van prof. dr. Dominique Allart, Université de Liège, 2003).
2003-2010.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Ernst van Beieren

Ernst van Beieren (1581-1612) en zijn tijd


Pierre-Yves Kairis (KIK).
Deelname aan een onderzoeksproject gecoördineerd door het Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques van de Université de Liège.
2009-2012.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Barockmalerei

Barockmalerei an Maas und Mosel. Louis Counet und die Lütticher Malerschule


Pierre-Yves Kairis (KIK).
Deelname aan het onderzoeksproject gecoördineerd door het Stadtmuseum Simeonstift van Trier.
2008-2009.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Meester van Elsloo

Het oeuvre van de laatmiddeleeuwse beeldsnijder ‘Meester van Elsloo' in Belgisch bezit: kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek in een internationaal perspectief


Promotor: Christina Ceulemans (KIK) - Kunsthistorisch onderzoek: Famke Peters
Medewerkers: Vincent Cattersel en Emmanuelle Mercier (materiaaltechnisch onderzoek), Pascale Fraiture (dendrochronologisch onderzoek), Jana Sanyova (laboratoriumanalyse polychromie), Katrien Van Acker (fotografie). Peter te Poel, Conservator sculptuur en kunstnijverheid voor 1850 in het Bonnefantenmuseum Maastricht, is de initiatiefnemer van de tentoonstelling en neemt het onderzoek van de beelden op Nederlands grondgebied op zich. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Arnold Truyen van de Stichting Restauratie Atelier Limburg. Partners in Duitsland zijn de Fachhochschule Köln (Ulrike Bergmann), het LVR-LandesMuseum Bonn (Katharina Liebetrau) en het LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Brauweiler (Marc Peez). Prof. dr. Michel Lefftz (Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur ) en prof. dr. Leo De Ren (Katholieke Universiteit Leuven) maken deel uit van het wetenschappelijk begeleidingscomité.

Project gefinancierd door het Federale Wetenschapsbeleid in het kader van de onderzoekactie Stimulering van het onderzoek in de federale wetenschappelijke instellingen (Actie 1).
2010-2011.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Marquet Caussin

"Ung bon ouvrier nommé Marquet Caussin". De boekverluchting in Henegouwen voor Simon Marmion


Dominique Vanwijnsberghe (KIK)
Project gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van een Actieprogramma 4 (steun aan de opleiding en de bijscholing van de statutaire personeelsleden van de instelling op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek). Verbonden aan de afdeling Liturgische en verluchte manuscripten van het Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (IRHT/CNRS, Parijs/Orleans) in 2009.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Archieven

De rol van de Dienst voor Belgische Documentatie en van het Laboratorium van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het veiligstellen van


Christophe Piron (KIK).
Copromotors: Marie-Christine Claes en Dominique Vanwijnsberghe.
Project gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van de onderzoekactie Stimulering van het onderzoek in de federale wetenschappelijke instellingen.
2009-2010.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Pre-Eyckianen

Wetenschappelijk onderzoek van de pre-Eyckiaanse paneelschilderkunst


Cyriel Stroo (promotor en verantwoordelijke publicatie), Dominique Vanwijnsberghe (co-promotor); Dominique Deneffe, Famke Peters, Wim Fremout e.a. (auteurs).
Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Courtin-Bouché (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) en van het Richard Zondervan Trust.
2003-2010.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Anarchisme

België in de Europese avant-garde, de Europese avant-garde in België. Anarchisme in de Belgische kunst van 1850 tot 1940


Erik Buelinckx (KIK)
Doctoraatsthesis. Samenwerking tussen het KIK en de Vrije Universiteit Brussel. Promotor: Prof. Dr. Hans De Wolf (VUB).
Project in het kader van de stage van wetenschappelijk assistent.
1/05/2008-25/02/2010.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Groepsportretten

De Zuid-Nederlandse publieke groepsportretten 1500-1800. Iconografische, typologische en sociologische analyse


Beatrijs Wolters van der Wey (KIK).
Doctoraal onderzoek. Samenwerking tussen KIK en K.U. Leuven.
Promotor: prof. dr. Katlijne Van der Stighelen (KULeuven), copromotor: prof. dr. Rudi Ekkart (RKD Den Haag)
Project gefincierd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van de onderzoekactie Stimulering van het onderzoek in de federale wetenschappelijke instellingen.
1/10/2007-30/09/2011.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Glossarium behangpapier

Glossarium van het behangpapier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Verantwoordelijke: Eva Busoni.
Promotor: Marie-Christine Claes.
Supervisor Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Françoise Boelens.
Samenwerking tussen het KIK en de Directie Monumenten en Landschappen, die het project financiert.
2007-2013.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Art Nouveau

Partage Plus : 75 000 objets Art Nouveau en ligne


Deelname aan het Europese project Partage Plus.
Medewerkers KIK: Erik Buelinckx en Marie Resseler.
Project gefinancierd door de Europese Commissie (50 %) en door het KIK (50 %).
Maart 2012 tot maart 2014.

 Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Guillebert de Mets

Disentangling the Masters of Guillebert de Mets: An Interdisciplinary Approach


Coördinator: Dr. Dominique Vanwijnsberghe (KIK)
Medewerkers: Dr. Marina Van Bos (KIK – Laboratoria), Erik Verroken (onafhankelijk vorser)
Project gefinancierd door het Belgisch federaal wetenschapsbeleid (BELSPO) in het kader van BRAIN-BE, pionierprojecten 2012.
Looptijd: 1 januari - 31 december 2014Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Van Delen

Project Jan van Delen


Medewerkers: Géraldine Patigny (coördinator) en Wendy Frère (stagiaire)
Project gefinancierd door het Fonds Baillet Latour
Looptijd: 31 oktober 2014 - 31 maart 2015Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Tentoonstelling Zilver

Project rond de tentoonstelling Zilver. Kunst|Object|Verhaal (M Museum, Leuven)


Medewerkers: Leonoor De Schepper, Géraldine Patigny
Looptijd: juli-december 2014Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Wolferswinkel

Studie voor reïntegratie en restauratie van de Wolferswinkel van Victor Horta in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)


Project onder leiding van Werner Adriaenssens, uitgevoerd tussen september en december 2015 in opdracht van de KMKG en in samenwerking met Barbara Van der Wee architects. Gefinancierd in het kader van de eenmalige investeringen van Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Overzicht2015

Overzicht van de activiteiten in 2015 rond het erfgoed van glasramen


Door Isabelle Lecocq.Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Coremans

Organisatie van het Internationaal symposium Paul Coremans: een Belgische “Monuments Man" en zijn impact op de bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd, 15-17 juni 2015


Door Dominique Vanwijnsberghe, Marie-Christine Claes en Robrecht Janssen.

 

Project mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Brussels Fund for Scientific Congresses. Lees meer...

Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Architecturale zendingen

Architecturale zendingen art deco en modernisme


Marie Resseler, 2016Lees meer...