Atelier schilderkunst > Pourbus

Behandeling van de schilderijenreeks van Frans Pourbus de Oude met de Passie van Christus en het Leven van Sint-Martinus (1574, Episcopaal seminarie van Doornik)


Looptijd: 5 juni 2012 – 5 juni 2015Lees meer...

Atelier schilderkunst > Het Lam Gods

Studie en conservatie-restauratiebehandeling van het Lam Godsveelluik van Hubert en Jan Van Eyck


Team van restaurateurs van het KIK: Livia Depuydt (verantwoordelijke restauratie), Bart Devolder (on site coördinator), Hélène Dubois (coördinator studie), Nathalie Laquière, Claire Mehagnoul, Marie Postec, Françoise Rosier en Griet Steyaert (restaurateurs) en Jean-Albert Glatigny (specialist houten dragers). In samenwerking met het departement Documentatie en het departement Laboratoria van het KIK (Het Lam Gods in het laboratorium 60 jaar na Paul Coremans. De bijdrage van de nieuwe analytische technieken). Deze behandeling wordt begeleid door een internationale commissie van kunsthistorici, scheikundigen en restaurateurs.
Project gefinancierd door het Vlaamse Gewest - Onroerend Erfgoed (40%), de Vlaamse Gemeenschap - Kunsten en Erfgoed (40%) en het Fonds InBev-Baillet Latour voor de kerkfabriek (20%).
Looptijd 1ste fase: oktober 2012 - juni 2016

 Lees meer...

Atelier schilderkunst > Geschiedenis Lam Gods

Het Lam Gods en zijn materiŽle geschiedenis. Bijdrage aan de analyse van zijn bewaartoestand door de combinatie van technisch onderzoek en studie van de historische bronnen


Hélène Dubois (KIK, conservator-restaurator van het KIK en coördinator van het wetenschappelijk onderzoek rond het Lam Gods). Doctoraatsthesis aan de Universiteit Gent (Promotor: Prof. dr. M. Martens).

Dit project impliceert de medewerking van alle restaurateurs die het Lam Gods aan het behandelen zijn, alsook van de gespecialiseerde onderzoekers in de departementen Laboratoria en Documentatie van het KIK en van andere instellingen en universiteiten in België en het buitenland.
2012-2017

Dit project loopt parallel met de conservatie-restauratiebehandeling van het Lam Gods die in Gent wordt uitgevoerd door het KIK (oktober 2012-oktober 2017).Lees meer...

Atelier schilderkunst > Jehay

Noli me tangere - Aanbidding der Wijzen: conservatie-restauratiebehandeling


2013-2015Lees meer...

Atelier schilderkunst > Jordaens

De wassing en zalving van het lichaam van Christus (Jordaens, 1620-1623; vergroot ca.1650, Antwerpen, Museum Maagdenhuis, inv. 12): studie en restauratie


Onderzoek: Louise Decq en Steven Saverwyns (KIK, Laboratoria)
Restauratie en onderzoek: Hélène Dubois i.s.m. Sarah Swinnen (KIK, atelier Schilderkunst)
2010-2012. Sinds juli 2012 terug in het Maagdenhuis na twee jaar onderzoek en restauratie in het KIK.Lees meer...

Atelier schilderkunst > Rubens

Studie van en formulering van een behandelingsvoorstel voor het schilderij van P.P. Rubens De terugkeer uit Egypte (1620-1625, Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk)


Hélène Dubois en Eva Verhaeven (KIK, atelier Schilderkunst), in samenwerking met de Fotografische dienst van het KIK (Catherine Fondaire voor de radiografieën, Sophie De Potter voor de infrarood reflectografieën en Marleen Sterckx voor de foto’s).Lees meer...

Atelier schilderkunst > Reeks Sint-Rochus

Conservatie-restauratiebehandeling van een reeks van 12 schilderijen met het Leven van Sint-Rochus (1517, olieverf op paneel, Antwerpen, Sint-Jacobskerk)


2008-2010
Publicatie in voorbereidingLees meer...

Atelier schilderkunst > RubensEgypte

Conservatie-restauratiebehandeling van de Terugkeer van de vlucht naar Egypte, Peter Paul Rubens, Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk


Behandeling: Karen Bonne

Voorstudie en advies: Hélène DuboisLees meer...