Atelier polychrome houtsculptuur > Fixeren

Onderzoek naar het gedrag en de veroudering van producten gebruikt door het KIK bij het fixeren van verflagen


Promotoren: Dr. Emmanuelle Mercier (atelier gepolychromeerde houtsculptuur) en dr. Jana Sanyova (laboratorium voor polychromie)

Wetenschappelijke assistenten (bijkomende onderzoekers, BELSPO): Pauline Coquerel (conservator-restaurateur) en dr.Noémie Dechamps (scheikundige)
Aanvang van het project: 1 februari 2014Lees meer...

Atelier polychrome houtsculptuur > Altaren P. I Scheemaecker

Coördinatie en wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek en de behandeling van de drie altaren van Pieter I Scheemaeckers in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot


Ontwerper: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Projectleider: Ingrid Geelen (KIK)

Opdrachtgever: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Aarschot
Uitvoerders conservatie: IPARC cvba, Malyster bvba, Raymakers-Rossen vof, Artes Restauratie en Monumentenzorg thv, Schilderwerken Dewitte bvba
Steigerbouw: Vandermeulen bvba
Veiligheidscoördinatie: 2B-Safe bvba
Advies klimaat en biologische aantasting: Monumentenwacht Vlaams-Brabant vzw
Premieverlenende overheden: Vlaamse Overheid (Onroerend Erfgoed), Provincie Vlaams-Brabant, Stad Aarschot
Uitvoeringstermijn: 2011-2016
Kunsthistorische ondersteuning: Valérie Herremans, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten AntwerpenLees meer...

Atelier polychrome houtsculptuur > HH Jacob en Jozef

Behandeling en studie van de sculpturen Sint-Jacob en Sint-Jozef toegeschreven aan Jean-Baptiste Van der Haeghen, bewaard in de OLV van Goede Bijstandkerk te Brussel


Medewerkers KIK: Erika Benati Rabelo, Sandy Van Wissen, Marta Estadella Colomé (stagiaire), Justine Marchal (stagiaire), Audrey Dion (stagiaire), Irina Emelyanova (stagaire), Suzanne Peters (stagiaire).
Financiering: Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel, op initiatief van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk.
Looptijd: oktober 2012-februari 2015Lees meer...

Atelier polychrome houtsculptuur > Sedes Séron-sous-Forville

Studie en restauratie van de Sedes Sapientiae van de Sint-Laurenskerk van Séron-sous-Forville (provincie Namen), tweede helft van de 12de eeuw, 85 cm


Samenwerking tussen het KIK (Emmanuelle Mercier, hoofd atelier Gepolychromeerde houtsculptuur), de Société archéologique de Namur (Maïté Pacco) en het Musée des Arts anciens du Namurois (Jacques Toussaint).
Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché beheerd door de Koning Boudewijnstichting.Lees meer...

Atelier polychrome houtsculptuur > Retabel van Saint-Denis

Het Altaarstuk van Saint-Denis uit de collegiale kerk van Saint-Denis in Luik. Studie en conservatie-restauratie


Promotor: Emmanuelle Mercier (KIK, hoofd van het atelier houtsculptuur)
Medewerkers KIK: Isabel Bedos-Balsach, Vincent Cattersel, Fanny Cayron en Véronique Geniets (atelier houtsculptuur), Jana Sanyova (labo polychromie), Pascale Fraiture (labo dendrochronologie)
Wetenschappelijk comité: S. Guillot de Suduiraut, C. Périer d’Ieteren, B. d’Hainaut Zveny, B. Van den Bossche, M. Lefftz, E. van Binnebeke, R. De Boodt, D.Allart, M. Serck-Dewaide, D. Steyaert, J.-A. Glatigny.
Project gefinancierd door het Fonds InBev-Baillet Latour en het Fonds David-Constant, beide beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Maart 2012-maart 2014.Lees meer...

Atelier polychrome houtsculptuur > Meester van Elsloo

Het oeuvre van de laatmiddeleeuwse beeldsnijder ‘Meester van Elsloo' in Belgisch bezit: kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek in een internationaal perspectief


Promotor: Christina Ceulemans (KIK) - Bijdrage van het atelier polychrome houtsculptuur: Vincent Cattersel en Emmanuelle Mercier (materiaaltechnisch onderzoek)
Medewerkers: Famke Peters (kunsthistorisch onderzoek), Pascale Fraiture (dendrochronologisch onderzoek), Jana Sanyova (laboratoriumanalyses polychromie) en Katrien Van Acker (fotografie).

Project gefinancierd door het Federale Wetenschapsbeleid in het kader van de onderzoekactie Stimulering van het onderzoek in de federale wetenschappelijke instellingen (Actie 1).
2010-2011

Zie de volledige projectbeschrijvingLees meer...

Atelier polychrome houtsculptuur > Profeet Aat

Studie en behandeling van een profeet van de Meester van het retabel van Hakendover (toeschr.), ca. 1400, Museum voor Geschiedenis en Folklore van Aat


.

Lees meer...

Atelier polychrome houtsculptuur > Madonna Halle

Technische studie van de Zwarte Madonna van Halle


Technische studie: Emmanuelle Mercier Laboratoriumanalyses van de picturale laag: Jana Sanyova en Cécile Glaude Houtidentificatie: Armelle Weitz en Philippe Gerrienne Fotografie: Stéphane Bazzo Radiografie: Catherine Fondaire Opdracht en financiering: Vrienden van de Sint-Martinusbasiliek van Halle

Lees meer...