Continue to content

De Erfgoed Challenge zoekt jou!

Ben jij een erfgoedeigenaar/beheerder? En heb jij een erfgoedschat dat perfect past voor de Erfgoed Challenge?

KIKIRPA ECP Beeldmerk RGB met vraagteken kopie

Dan is dit je kans, het KIK opent vanaf 15 april 2022 de voorselectie van de Erfgoed Challenge. Hierbij vragen wij erfgoedeigenaren/beheerders hun erfgoedschat voor te dragen die voldoend aan de volgende criteria:

  1. Urgentie
  2. Bovenlokaal belang
  3. Uitvoeringstermijn
  4. Innovatie
  5. Lokale gedragenheid
  6. Publiek toegankelijk (of de mogelijkheid hiertoe, bijvoorbeeld standplaats in een museum, kerk of openbare ruimte)
  7. Nood aan de expertise van het KIK en de werken zijn uitvoerbaar door het KIK

Momenteel kunnen wij geen projecten behandelen die in privé bezit zijn en niet publiek toegankelijk zijn. Gelieve enkel projecten voor te dragen die aan de bovenstaande criteria voldoen. Het aandragen van een project kan heel het jaar rond. Projecten voor 30 juni ingediend worden nog meegenomen voor de Erfgoed Challenge 2022.