Ga verder naar de inhoud

Onderzoek & praktijk

Sinds het ontstaan van het KIK onderzochten, documenteerden, restaureerden en conserveerden onze experten en onderzoekers tal van bekende en minder bekende topwerken. Het KIK heeft doorheen de jaren een onnoemelijk aantal prachtige projecten uitgevoerd. Die zijn in de meeste gevallen het resultaat van samenwerking tussen verschillende disciplines en expertises, binnen het KIK en daarbuiten.

Bois et J A aangepaste kleur

Interdisciplinariteit zit gebeiteld in ons DNA

De grote kracht van het KIK berust in de interdisciplinaire projecten met brede transversale samenwerking. Binnen het KIK is er een continue samenwerking tussen experten uit verschillende disciplines zoals fotografie, chemie, fysica, kunstgeschiedenis, conservatie-restauratie … De interdisciplinaire aanpak is noodzakelijk voor complexe restauratie- en onderzoeksprojecten als het Lam Gods of de Besloten Hofjes.

We gaan ook actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met Belgische en internationale partners: universiteiten, onderzoeksinstellingen, private en publieke stichtingen, musea, erfgoedadministraties, gewesten en gemeenschappen … Zo bekleedt het KIK een centrale en faciliterende rol in het Belgische erfgoednetwerk en fungeert als poort naar Europa en naar de wereld. Deze samenwerking manifesteert zich onder meer in:

• (Inter)nationale onderzoeksprojecten
• Publiek-private samenwerkingen
• Innovatie van het erfgoedonderzoek

Een brede waaier aan projecten

Het KIK heeft zich sinds zijn ontstaan toegelegd op kunstwerken, monumenten en erfgoedobjecten van hoge kwaliteit, met een belangrijke kunsthistorische waarde of met een meerwaarde voor het wetenschappelijk onderzoek. Een keer aan die voorwaarde voldaan is, nemen de experten van het KIK zeer uiteenlopende kunstwerken en erfgoedobjecten onder hun hoede. Zowel qua grootte, ouderdom, samenstelling en achtergrond zit er een enorme diversiteit aan projecten binnen het portfolio van het KIK.

Publicaties

Het KIK geeft ook eigen publicaties uit over projecten, zoals:

X093985 gold Web

Graag meewerken aan het erfgoedonderzoek van morgen?

Erfgoed is van iedereen. Laten we samen zorgen dat ook de volgende generaties ervan kunnen genieten.