Ga verder naar de inhoud

Structurele stages: voorwaarden en procedure

Structurele stages staan open voor iedereen met een master in de kunstgeschiedenis, conservatie/restauratie, chemie, fysica of erfgoedstudies. Ze starten elk jaar op 1 oktober voor een duur van 6, 8 of 12 maanden. Als je je stage met succes afrondt, krijg je een getuigschrift.

Toelatingsvoorwaarden

 • Op het moment van de aanwerving ben je in het bezit van een masterdiploma (kunstgeschiedenis, conservatie/restauratie, chemie, fysica of erfgoedstudies) dat op het moment van de aanvraag maximaal 3 jaar oud is.
 • Je hebt een praktische kennis van het Nederlands of het Frans. Zo niet is een uitstekende beheersing van het Engels vereist. Voor de laboratoria is een schriftelijke basiskennis van het Engels onontbeerlijk.
 • Je hebt een beurs of beschikt over voldoende middelen om je woon- en leefkosten te dekken. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen, maar het KIK komt niet tussen in kosten voor vervoer, huisvesting, verzekering (uitgezonderd wettelijke aansprakelijkheid), medische kosten...
 • Je hebt een ziekteverzekering en een verzekering tegen lichamelijke ongevallen.
 • Kom je van buiten de Europese Unie? Dan heb je een visum nodig dat geldig is voor de hele duur van je verblijf.
 • Dien je dossier volledig in, binnen de vereiste termijn.

Stel je kandidaat

Stuur je aanvraag (in het Engels, het Frans of het Nederlands) naar de coördinator van het stageprogramma via stage@kikirpa.be.

Voeg deze documenten toe:

 • aanvraagformulier
 • curriculum vitae
 • motivatiebrief
 • twee aanbevelingsbrieven van bevoegde professionals
 • een eensluidend verklaarde kopie van je masterdiploma en van de officiële diploma’s die je daarna nog behaalde
 • indien je niet beschikt over een beurs: bewijs van voldoende middelen voor je verblijf, bewijs van ziekteverzekering en verzekering tegen lichamelijke ongevallen die geldig is voor de duur van de stage.

Opgelet: dossiers die onvolledig zijn of die na de termijn worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Tijdslijn

1 maart (middernacht)

Deadline voor het inzenden van je aanvraag (datum en tijdstip van het verzenden van de e-mail als bewijs).

30 april

We brengen je op de hoogte van onze beslissing.

1 oktober

Je stage begint.

31 maart, 31 mei of 30 september

Je sluit je stage af met een presentatie over je ervaringen.

Wat na je stage?

Rondde je de volledige stage met succes af en kan je een geschreven stageverslag voorleggen?

Proficiat, dan ben je klaar om voor het eerst als erfgoedprofessional aan de slag te gaan, of beschik je over een belangrijke extra troef om je carrière voort te zetten!

Je ontvangt geen officieel diploma van het KIK, maar wel een getuigschrift. Dat bewijs geeft de details weer van je projecten en activiteiten tijdens de stage en bevat een evaluatie van je vooruitgang en je capaciteiten.

Meer info over stages aan het KIK

Geprikkeld om stage te lopen aan het KIK? Wij helpen je verder met al je vragen!

Géraldine Patigny
Géraldine Patigny
Coördinatrice van het stageprogramma
Toon email