Ga verder naar de inhoud

Nouveaux regards sur les saisies patrimoniales en Europe à l’époque de la Révolution française

Auteur(s)
Pierre-Yves Kairis (red.)
Met bijdragen van F. Mairesse, G. Maës, N. Fraquet, Q. Buvelot, F. Mancini, G. Raffaelli, N. Karrels, A. Gob, C. Robin, C. Oger, A. Briau, C. Godfroy-Gallardo, G. Nicoud, B. Beeckmans, F. Antoine, P.-J. Niebes & F. Desseilles
Details
ISBN 978-2-503-58810-0
2020, Brepols, 362 p.
Beschikbaar in het Frans (met artikels in het Engels)
Reeks: Andere
Prijs
€ 69
Ook te koop aan het onthaal van het KIK

Het is vandaag de dag niet ongewoon om vraagtekens te zetten bij de noties van secularisatie en decontextualisering van kunstwerken die aan de basis lagen van de oprichting van moderne musea in de tweede helft van de 18e eeuw. Vandaar het risico om te proberen ons verleden te herschrijven door de overdrachten van erfgoed die de geschiedenis altijd gekenmerkt hebben, opnieuw te bekijken. Het meest onthullende geval is misschien wel dat van de Franse revolutionaire beslagleggingen, op een cruciaal moment voor de bewustwording van het erfgoed. Ook vandaag nog blijven de discussies hoog oplaaien in bepaalde streken die ooit van vele meesterwerken werden ontdaan. Het zou echter simplistisch zijn het vraagstuk van deze overdrachten van erfgoed aan het einde van de 18e eeuw alleen vanuit het oogpunt van de beslagleggingen te bekijken. Dan zou men immers vergeten hoezeer de toe-eigening van culturele werken door de Franse natie deel uitmaakte van een universele ambitie om de kunst te bevrijden en te bevorderen voor de opvoeding van alle burgers.

De bijdragen in dit boek zijn het resultaat van een colloquium dat door het KIK werd georganiseerd naar aanleiding van zijn wetenschappelijke inventaris van schilderijen en beeldhouwwerken die door Franse revolutionairen in de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik in beslag werden genomen. Ze herwaarderen op hun eigen manier de historische, politieke en culturele omstandigheden van de inbeslagneming van kunstwerken, archieven en bibliotheken in verschillende Europese landen, alsook hun weerslag.

Meer weten over deze publicatie of dit project? Neem contact met ons op:
Toon email

Meer publicaties van het KIK

Bulletin4 WEB

Bulletin 4 | 1961

ISSN 0085-1892, 1961
€ 6
Bulletin
4
Meer weten
Bulletin21 NL WEB

Bulletin 21 NL | 1986-1987

ISSN 0085-1892, 1988
€ 6
Bulletin
21
Meer weten