Ga verder naar de inhoud

Onderzoek

Sinds het ontstaan van het KIK onderzochten, documenteerden, restaureerden en conserveerden onze experten en onderzoekers tal van bekende en minder bekende topwerken. Het KIK heeft doorheen de jaren een onnoemelijk aantal prachtige projecten uitgevoerd. Die zijn in de meeste gevallen het resultaat van samenwerking tussen verschillende disciplines en expertises, binnen het KIK en daarbuiten.

Bois et J A aangepaste kleur

Interdisciplinariteit zit gebeiteld in ons DNA

De grote kracht van het KIK berust in de interdisciplinaire projecten met brede transversale samenwerking. Binnen het KIK is er een continue samenwerking tussen experten uit verschillende disciplines zoals fotografie, chemie, fysica, kunstgeschiedenis, conservatie-restauratie… De interdisciplinaire aanpak is noodzakelijk voor complexe restauratie- en onderzoeksprojecten als het Lam Gods of de Besloten Hofjes.

We gaan ook actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met Belgische en internationale partners: universiteiten, onderzoeksinstellingen, private en publieke stichtingen, musea, erfgoedadministraties, gewesten en gemeenschappen… Zo bekleedt het KIK een centrale en faciliterende rol in het Belgische erfgoednetwerk en fungeert als poort naar Europa en naar de wereld. Deze samenwerking manifesteert zich onder meer in:

  • (inter)nationale onderzoeksprojecten
  • publiek-private samenwerkingen
  • innovatie van het erfgoedonderzoek.

Een brede waaier aan projecten

Het KIK heeft zich sinds zijn ontstaan toegelegd op kunstwerken, monumenten en erfgoedobjecten van hoge kwaliteit, met een belangrijke kunsthistorische waarde of met een meerwaarde voor het wetenschappelijk onderzoek. Een keer aan die voorwaarde voldaan is, nemen de experten van het KIK zeer uiteenlopende kunstwerken en erfgoedobjecten onder hun hoede. Zowel qua grootte, ouderdom, samenstelling en achtergrond zit er een enorme diversiteit aan projecten binnen het portfolio van het KIK.

Onze ateliers en onderzoekscellen

1 Atelier Schilderkunst overzicht schilderijen restauratie

Atelier schilderkunst

In de bekwame handen van onze schilderkunstexperts passeren de grootste meesters van de 14de eeuw tot nu: van de gebroeders Van Eyck, Pieter Bruegel, Lambert Lombard en Peter Paul Rubens tot Claude Monet of Constant Permeke… Met minutieuze zorg bestuderen, conserveren en restaureren we hun werk.

Meer informatie
X079364 kleiner

Atelier polychrome houtsculptuur

We bestuderen en behandelen polychrome houtsculpturen, maar ook beelden uit ivoor of was. Onze dubbele missie: meer inzicht krijgen in de beeldhouwwerken én verzekeren dat ze optimaal bewaard blijven voor toekomstige generaties.

Meer informatie
Slider Madonna Halle kleiner

Atelier steensculptuur

Van monumentaal poortgebouw tot klein museumstuk: ons team geeft elke steensculptuur een studie of behandeling op maat. We staan in voor materiaaltechnische studies, pilootrestauraties en conservatie-restauratieprojecten.

Meer informatie
Textielx127172 dl

Atelier textiel

In het Atelier textiel leggen we ons toe op heel diverse erfgoedvoorwerpen. Ons uitgangspunt? Interdisciplinair onderzoek om de materialiteit, maar ook de context van het object in al zijn dimensies te begrijpen. Daaruit volgt een behandeling met minimale interventie en maximaal respect voor zowel de historische als huidige functie.

Meer informatie
Atelier glas en keramiek 1 Verres antiques du Musée L

Atelier glas en keramiek

Tot ons Belgisch erfgoed behoren ook heel wat voorwerpen in glas. Onze glasexperts zetten zich in voor de studie, restauratie en conservatie van die pareltjes, zodat ze de aandacht krijgen die ze verdienen. Sinds begin 2021 richten we ons daarnaast op een andere ‘vuurkunst’: keramiek.

Meer informatie
X060497

Atelier muurschilderkunst

Het Atelier muurschilderkunst verricht pionierswerk op het gebied van interdisciplinaire onderzoek, preventie en conservering. De atelieractiviteiten zijn enerzijds gericht op wetenschappelijke studie en anderzijds op de praktijk.

Meer informatie
X136573 dl

Cel decoratie van monumenten

Raam- en deurlijsten, ijzersmeedwerk, stucwerk, behangpapier. Ze geven historische gevels en interieurs hun onmiskenbare karakter. Onze expertise over deze stukjes erfgoed is onmisbaar bij tal van restauratieprojecten van beschermde gebouwen.

Meer informatie
Lichtmetingen

Cel preventieve conservatie

Voorkomen is beter dan genezen. Die wijsheid gaat ook op voor ons erfgoed. En dat is precies waar het team preventieve conservatie zich op toelegt. Ze brengen alle risico’s op schade voor uw object of collectie in kaart én adviseren hoe u problemen vermijdt.

Meer informatie
Foto5

Cel duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed thema dat onlosmakelijk verbonden is met ons werk, maar het vereist een verandering in onze mentaliteit en dagelijkse praktijken. Met de oprichting van de Cel duurzaamheid legt het KIK de nadruk op een duurzame overgang door het stimuleren van een interdisciplinaire samenwerking intern en binnen de Belgische culturele instellingen.

Meer informatie

Onze labs

Pigment testen

Labo schilderkunst

Is het een authentiek schilderij of een vervalsing? Gaat het om de originele verflaag of eerder om een latere toevoeging? En hoe kunnen we degradatie voorkomen of vertragen? De experts van dit labo lezen het antwoord op deze en andere vragen af uit de verf.

Meer informatie
Van Elsloo 2 web

Labo polychromie

Ons erfgoed staat bol van de kleuren. Dat noemen we polychromie: het gebruik van kleur voor de afwerking van sculpturen en objecten in hout, metaal of steen, zowel in gebouwen als in de buitenlucht. Dankzij de studie van die kleurlagen leren we meer over ons verleden en kunnen we deze unieke objecten bewaren voor de toekomst.

Meer informatie
X131531 dl

Labo papier, leder en perkament

In dit labo komen heel wat uitzonderlijke pareltjes toe: prachtig geïllustreerde manuscripten, pentekeningen, historische documenten… Onze onderzoekers gaan zorgvuldig aan de slag om de gebruikte materialen en technieken te identificeren.

Meer informatie
Textielx127172 dl

Labo textiel

Dit labo is alom bekend voor zijn expertise op het vlak van textielidentificatie en -degradatie. Onze specialisten bogen zich al over heel wat absolute topstukken, van de vraagstelling en analyse tot de presentatie van de resultaten op (inter)nationale symposia.

Meer informatie
X009262 crop web

Labo glas

Glas vind je terug in alle kleuren en vormen. Dit labo doet onderzoek naar alle soorten glas op Belgische bodem. Via een interdisciplinaire aanpak komen we niet alleen veel over het glas zelf te weten, maar ook over de historische en culturele context ervan.

Meer informatie
Foto Aegis

Labo metaal

Metaal wordt in de kunst traditioneel gebruikt om sieraden, maskers en sculpturen te maken. Ook wapens, munten en gereedschap kunnen decoratieve elementen bevatten. Het Labo metaal legt de geheimen van metalen kunstobjecten en metaalelementen in monumenten bloot.

Meer informatie
Stalen mortels met Tanaquil DSC 2242 kleiner

Labo monumenten en monumentale decoratie

België telt heel wat waardevol onroerend erfgoed uit steen, vaak prachtig gedecoreerd met beeldhouwwerk, muurschilderingen of mozaïeken. De analyses en onderzoeken die we aanbieden, maken elke studie of restauratie compleet.

Meer informatie
Pascale Toegangsfoto

Labo dendrochronologie

Onderzoek en datering van roerend en onroerend hout: dat is het terrein van de experts van het Labo dendrochronologie. Zij bieden drie complementaire diensten aan: dendrochronologie, identificatie van houtsoorten en dendro-archeologie, de archeologie van hout.

Meer informatie
Mummy

Labo koolstofdatering

Van menselijke resten tot de kledij van een Koptische mummie: dankzij koolstofdatering ontdekken we de ouderdom van tal van objecten. Het labo heeft meer dan zestig jaar ervaring en is uniek in België. Pronkstuk is de state-of-the-art deeltjesversneller MICADAS.

Meer informatie

Kunsthistorisch onderzoek

De kunsthistorici van het KIK vormen een team van gerenommeerde connaisseurs die zich toeleggen op (voornamelijk) Belgische kunst en Belgische kunstenaars. Ze geven een eerste advies voor de identificatie van kunstvoorwerpen die aansluiten bij hun specialisatie, of verwijzen u door naar de juiste expert. In tandem met onze fotografen werken de kunsthistorici aan de online erfgoedinventaris BALaT. Voor advies over de 15de-eeuwse schilderkunst uit onze streken, kan u terecht in ons Studiecentrum Vlaamse Primitieven.

X093985 gold Web

Graag meewerken aan het erfgoedonderzoek van morgen?

Erfgoed is van iedereen. Laten we samen zorgen dat ook de volgende generaties ervan kunnen genieten.