Ga verder naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :


Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.kikirpa.be


Niet-toegankelijke inhoud

  • Contrastwaarden titels en knoppen: tekst op achtergrondkleur heeft niet altijd een voldoende hoge contrastwaarde. Dit is opgelost (26/09/2023)
  • Cookiebanner: het automatisch uitlezen van de opties van de cookiebanner, en indienen van keuzes op de cookiebanner was niet volledig toegankelijk. Dit is opgelost (26/09/2023)


Voorgestelde alternatieven

Bovenstaande problemen zijn intussen opgelost. Er is geen alternatief nodig voor de gebruiker.


Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u een mailtje sturen naar de dienst Communicatie van het KIK (com@kikirpa.be), of hen telefonisch bereiken via +32 (0) 2 739 67 48.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

De Federale Ombudsman


Verbeteringsplan

De technische problemen die voortkwamen uit de Accessibility scan van FOD BOSA werden reeds aangepakt en verholpen.

Deze verklaring is op 26/09/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 26/09/2023.