Continue to content

Friedländer Early Netherlandish Painting

Tussen 1967 en 1973 publiceerde Max. J. Friedländer een uitvoerig gedocumenteerde reeks over de Vlaamse Primitieven. De publicatie is beschikbaar voor download, en vormde de basis voor de digitale Friedländer databank.

U zei Friedländer?

Uitsluitend voor niet-commerciële, educatieve en onderzoeksdoeleinden, kan u hier een gescande versie downloaden van Friedländers 14-delige Early Netherlandish Painting, gepubliceeerd tussen 1967 en 1973, onder auspiciën van en met de steun van de regeringen van België, Duitsland en Nederland in het kader van hun culturele samenwerkingsakkoorden.

Het Studiecentrum Vlaamse Primitieven en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) waren nauw betrokken bij dit project, zowel in het wetenschappelijk comité als in de redactieraad. De uitgave verscheen onder directie van Ernest Goldschmidt en het oorspronkelijke copyright behoorde toe aan A.W.Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij, Leiden, Nederland. De publicatie werd en is nog steeds het meest omvangrijke referentiewerk voor elke onderzoeker van de vroegnederlandse schilderkunst.

14 volumes beschikbaar voor download

Download hier meteen de boeken die uw interesse genieten:

 • Volume 1 The van Eycks, Petrus Christus
 • Volume 2 Rogier van der Weyden and the Master of Flémalle
 • Volume 3 Dieric Bouts and Joos van Gent
 • Volume 4 Hugo van der Goes
 • Volume 5 Geertgen tot Sint Jans en Jerome Bosch
 • Volume 6a Hans Memlinc and Gerard David
 • Volume 6b Hans Memlinc and Gerard David
 • Volume 7 Quentin Massys
 • Volume 8 Jan Gossart and Bernart van Orley
 • Volume 9a Joos van Cleve, Jan Provost, Joachim Patenier
 • Volume 9b Joos van Cleve, Jan Provost, Joachim Patenier
 • Volume 10 Lucas van Leyden and Other Dutch Masters of His Time
 • Volume 11 The Antwerp Mannerists, Adriaen Ysenbrant
 • Volume 12 Jan van Scorel and Pieter Coeck van Aelst
 • Volume 13 Antonis Mor and his Contemporaries
 • Volume 14 Pieter Bruegel
 • Supplementen

Digitalisering van de reeks

De professionele digitalisering van de reeks werd uitgevoerd in 2013 door Acmis, Antwerpen. Het project kadert in het digitaliseringsbeleid van het KIK. Er werden veel inspanningen gedaan om de huidige rechthebbenden van deze publicatie te contacteren, maar zonder succes. Wie van mening is dat zijn auteursrechten geschonden werden wordt verzocht contact op te nemen met het KIK.