De online fototheek

Meer dan 1 miljoen foto's van het Belgische kunstpatrimonium: Belgische openbare collecties, openbare collecties in het buitenland, privé-collecties en reportages...

De databank raadplegen

 


Nog niet al onze foto's zijn ingevoerd in de databank (die echter wel geleidelijk wordt aangevuld). De volledige fotocollectie kan steeds worden geraadpleegd in de leeszaal van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Kom gerust eens kijken!

Het gebruik van de foto's, voor privé-doeleinden of voor publicatie, valt onder de algemene voorwaarden. Daarenboven moet soms, voor foto's van kunstwerken, toestemming gevraagd worden aan de rechthebbenden. Dit wordt in de databank steeds bij de desbetreffende foto's aangegeven door het vermelden van copyright en de naam van de rechthebbende(n), indien dit ons gemeld werd.

 

 

Twee manieren om foto's te bestellen:

- online: in de databank, door te klikken op ‘grote afbeelding';
- door het bestelformulier te downloaden.

Elk negatief in de collectie beschikt over een eigen nummer (bv. KN2545) waarvan de letter het formaat aangeeft; het is dit nummer dat bij de bestelling vermeld dient te worden.

fototheeknl_400

 

Drie mogelijke leveringswijzen:

- Digitale verzending
- CD-Rom
- Afdruk op fotopapier

 

Leveringstijd:

Elke bestelling wordt vooraf betaald. Na betaling moet een leveringstijd van minimum twee weken worden gerekend.

 

Tarieven:

Scan van analoge zwart/wit opnamen (JPG, 300 DPI)

A (13x18 cm)

10,00€

B (18x24 cm)

10,00€

C (20x25 cm) 10,00€
D (30x40 cm) 20,00€

E (13x18 cm)

10,00€

F (40x40 cm) 20,00€

M (13x18 cm)

10,00€

N (18x24 cm)

10,00€


Scan van analoge kleurenopnamen (JPG, 300 DPI)

G (18x24 cm)

10,00€

KM (13x18 cm)

10,00€

KN (18x24 cm)

10,00€


Originele digitale kleurenopnamen

X/Y/Z (20x25 cm)

15,00€

 

Bij een verzending van de bestanden op CD-Rom of van afdrukken op fotopapier worden het materiaal en de portkosten bijkomend aangerekend.

Kortingen: 25% op de aankoopprijs voor de kunstenaars van hun eigen werk, voor eigenaars (openbaar en privé) en voor begunstigden van culturele akkoorden; 50% voor studenten met een studentenkaart.

 

Opmerking:

Alle speciale (labo-opnamen en bijzondere vergrotingen) en dringende bestellingen worden slechts geleverd met de toelating van de directie; ze maken het voorwerp uit van een afzonderlijke offerte. Contacteer ons telefonisch op 02 739 67 54 of per mail via infotheek@kikirpa.be