Ga verder naar de inhoud

Partners

Het KIK is bijzonder trots en dankbaar voor de langdurige samenwerking met verschillende partners. Dankzij hun financiering kunnen tal van fascinerende projecten worden gerealiseerd en kregen al tientallen jongprofessionals de kans om hun kunde aan te scherpen. De gewaardeerde steun van onze partners is een essentiële pijler van de erfgoedzorg in België.

Fonds Baillet Latour

"Valorisatie van het Belgische roerend erfgoed van grote historische, culturele of artistieke waarde”

Kunst en cultuur versterken onmisbare sociale banden. Zij zijn een bron van menselijke ontwikkeling en dragen bij tot de uitstraling van België. Sinds 2000 financiert het Fonds het behoud, de restauratie en de valorisatie van emblematische plaatsen en kunstwerken in België die van groot historisch, artistiek en cultureel belang zijn. Het Fonds steunt ook opleiding en onderzoek dat met dit doel voor ogen wordt verricht.

Het Fonds subsidieert ook sommige beurzen bestemd voor jonge stagiairs die hun opleiding tot restaurateur en onderzoeker bij het KIK komen voleinden. Lees hier enkele van hun ervaringen.

Ontdek de verschillende glansprojecten die dankzij de steun van het Fonds Baillet Latour tot stand zijn gekomen:

Fondation Périer-D'Ieteren

"Het bevorderen en delen van kennis, het aanmoedigen van onderzoek en het investeren in de toekomst"

Fondation Périer-D'Ieteren ondersteunt onderzoeksprojecten, studies en onderwijs op het gebied van kunstgeschiedenis en erfgoedconservering. Fondation Périer-D'Ieteren treedt ook op ten voordele van musea en wetenschappelijke instellingen, zoals de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, voor de publicatie van werken en studies over kunst uit de Zuidelijke Nederlanden tussen de 15de en de 17de eeuw.

Ontdek enkele van de glansprojecten die dankzij de steun van de Fondation Périer-D'Ieteren tot stand zijn gekomen:

Afbeelding3

Koning Boudewijnstichting

"Betekenisvolle elementen van het Belgische erfgoed duurzaam behouden en overdragen. Vernieuwende projecten voor natuurlijk, architecturaal, roerend en cultureel erfgoed met een lokale of een internationale dimensie faciliteren"

De Koning Boudewijnstichting wil bijdragen aan een betere samenleving in België, in Europa en elders in de wereld. De Koning Boudewijnstichting is een actor van verandering en innovatie ten dienste van het algemeen belang en van de sociale cohesie. De Koning Boudewijnstichting wil een zo groot mogelijke impact door de capaciteit van de organisaties en de individuen die bijdragen aan een betere samenleving te versterken.

Erfgoed is een tijdloze schat, een rijke getuige van ons verleden ten dienste van onze toekomst. De Koning Boudewijnstichting engageert zich sinds haar begin voor het behoud en de bescherming van erfgoed. Via haar Erfgoedfonds verwerft de Stichting parels van ons erfgoed om ze toegankelijk te maken voor het publiek en ze over te dragen aan de volgende generaties.

Ontdek enkele van de glansprojecten die dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting tot stand zijn gekomen:

Nationale Loterij

"Nationale Loterij, meer dan spelen!"

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Als je speelt bij de Nationale Loterij kunnen er grootse dingen gebeuren. Niet enkel in je eigen leven, maar ook in dat van anderen. Want met elk kraslot of bulletin steun je heel wat goede doelen en organisaties waar de Nationale Loterij elk jaar haar schouders onder zet. Zo help je een pak mensen grenzen verleggen, tegenslagen overwinnen of dromen waarmaken.

Ontdek enkele van de projecten die dankzij de steun van de Nationale Loterij en haar spelers tot stand zijn gekomen:

Steun pagina uitleggen houtenbeeld

Belspo

"Het optimaliseren en versterken van de werking van de Belgische, Europese en internationale onderzoeksruimte"

Bij het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) zijn wetenschappen en cultuur nauw verweven om een meer duurzame en harmonieuze maatschappij tot stand te brengen. Daarnaast beheert Belspo ook tien Federale Wetenschappelijke Instellingen die heel wat topstukken herbergen en wetenschappers niet alleen een uitzonderlijk kader en buitengewoon onderzoeksmateriaal aanreiken, maar ook historische en artistieke collecties van wereldfaam.

Ontdek de verschillende glansprojecten die dankzij de steun van Belspo tot stand zijn gekomen:

Met dank aan onze partners