Ga verder naar de inhoud

Gender Equality Plan

In overeenstemming met de bepalingen van het Horizon Europe programma van de Europese Commissie erkennen Belspo en de tien federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) die onder het Federaal Wetenschapsbeleid vallen, de noodzaak van een Gender Equality Plan (GEP). Ze maakten een GEP ook tot toelatingscriterium voor deelname aan het Horizon Europe programma.

Belspo, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, steunt dit Gender Equality Plan en verbindt zich ertoe het uit te voeren volgens de procedures beschreven in dit document.

Het volgt het kader opgesteld door de Europese Commissie en ontwikkelt de vier verplichte vereisten (bouwstenen) voor een GEP, evenals de vijf aanbevolen thematische gebieden. Het is gebaseerd op het werk dat tijdens de vorige legislatuur werd opgestart door het netwerk voor Gender Mainstreaming bestaande uit Belspo en de tien FWI's, en volgt op een reeks verbintenissen die door dezelfde actoren werden aangegaan.

Door zijn curatieve dimensie kan het GEP gekoppeld worden aan de wettelijke bepalingen die discriminatie tussen vrouwen en mannen moeten bestrijden. Elke vorm van directe discriminatie op basis van geslacht is verboden en er kunnen zogenaamde "positieve" acties ondernomen worden.

De Europese Commissie zet zich in voor het bevorderen van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. "Horizon 2020 was het eerste kaderprogramma dat gender definieerde als een transversaal thema, met als een van de onderliggende doelstellingen om de genderdimensie te integreren in de inhoud van onderzoek en innovatie, wat heeft geleid tot een toename van het aantal 'gender flagged' onderwerpen wereldwijd."

Gendergelijkheid wordt nu een belangrijk aandachtspunt waarmee in deze voorprogramma's rekening moet worden gehouden. Het wordt daarom essentieel om een programma te implementeren dat de genderdimensie integreert, vooral op de werkplek.

Het GEP-initiatief van de Europese Commissie is ontstaan uit de zorg om de kloof tussen mannen en vrouwen op het gebied van hun sociale en economische rechten te overbruggen.

Het huidige Gender Equality Plan van het KIK is geïnspireerd op dat van Belspo (POD Wetenschapsbeleid), dat is gebaseerd op de bepalingen van het Horizon Europe Programma van de Europese Commissie.

Daarnaast zijn er aanpassingen gemaakt aan het GEP van het KIK om te voldoen aan de missies die zijn gekoppeld aan de zeer specifieke sector waarin het KIK actief is, zonder echter af te wijken van de waarden die door het programma worden voorgestaan.

Door middel van dit GEP streeft het KIK ernaar de best mogelijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van formele en/of substantiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zowel intern binnen het Instituut als extern door nauwere samenwerking met Belspo en de andere FWI's.

In deze context kan het GEP gekoppeld worden aan de wettelijke bepalingen ter bestrijding van discriminatie op grond van gender, met name op de werkplek.