Ga verder naar de inhoud

Onze missie en visie

Het KIK is een federale non-profit instelling die zorg draagt voor het Belgisch erfgoed: kunst, gebouwen en betekenisvolle objecten uit ons verleden. Deze prachtige én onvervangbare creaties belichamen onze gedeelde geschiedenis en dragen onze identiteit als samenleving. Daarom geloven we bij het KIK dat kunst de emotie is die ons allemaal verbindt.

Om de schoonheid en betekenis van ons erfgoed te onthullen, en om het duurzaam te bewaren, streven we bij het KIK naar de hoogste vormen van onderzoek en conservatie-restauratie. Enkel dankzij die goede zorgen, in een geest van gedeelde verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling, kunnen we vele toekomstige generaties laten genieten van hún erfgoed. Het is onze opdracht om dit kostbare geschenk uit het verleden zorgzaam door te geven aan al wie na ons komt.

Interdisciplinaire synergie vormt al sinds 1948 het onwrikbare fundament voor onze toegewijde experts, gedreven door een vurige passie voor erfgoed en wetenschap. Met een veelzijdig gamma aan expertises en geavanceerde technologie gaan we samen aan de slag om erfgoed in al zijn aspecten te begrijpen en via preventieve conservatie en conservatie-restauratiebehandelingen in optimale staat te houden of te brengen. Daarnaast zorgt het KIK voor brede kennisdeling over kunst en erfgoed en de technologie van onderzoek en conservatie-restauratie. Erfgoed raakt ons allen, en die verbindende boodschap willen wij actief uitdragen.

Als uniek kennis- en expertisecentrum, vervult het KIK deze kerntaken voor het Belgisch erfgoed:

 • Inventarisatie: opmaken van een fotografische inventaris
 • Studie: uitvoeren van expertises en wetenschappelijke analyses
 • Conservatie en restauratie: verzekeren van een goede staat van bewaring, materieel en visueel
 • Valorisatie: valoriseren en verspreiden van het geheel van wetenschappelijke, fotografische en technische documentatie, data en know-how

Daarmee geeft het KIK uiting aan zijn wettelijke opdrachten:

 • Het samenstellen van een inventaris van de werken op fotografische of numerieke drager
 • Het beheer van de documentaire, wetenschappelijke en technische gegevens in verband met het kunstpatrimonium
 • De valorisatie en de verspreiding op nationaal en internationaal vlak van de wetenschappelijke gegevens
 • Onderzoek over de Belgische kunst, de materialen en technieken gebruikt in de kunst en de kunstnijverheden
 • De controle op en de ontwikkeling van conserveringsmaterialen en -technieken
 • Het behoud en de behandeling van het bezit en door de ondersteuning van initiatieven die in dit verband genomen worden
 • De actieve deelname aan nationale en internationale wetenschappelijke projecten en bijeenkomsten
 • Het opstellen van een digitaliseringsplan voor zijn collecties, documenten, databanken en informatiesystemen. Dat gebeurt door de ontsluiting van elektronische informatie, zowel on- als offline.
 • Een register bijhouden van de verslagen van de conservering en de analyses opgesteld door zijn personeelsleden of externe medewerkers van buitenaf. Het KIK stelt de voorwaarden vast voor de raadpleging ervan en informeert het publiek hierover.