De bibliotheek van het KIK


Type:
Uitsluitend ter inzage, ontlenen niet mogelijk. Toegang vrij en gratis.


Collectiedomeinen:

. Kunst- en cultuurgeschiedenis, in het bijzonder het Belgisch cultureel erfgoed;
. Speciaal fonds gewijd aan de Vlaamse Primitieven;
. Conservatie en restauratie van kunstwerken;
. Chemisch, fysisch en materiaaltechnisch onderzoek van kunstwerken en restauratieproducten.


Collectie:


. Bijna 60 000-tal werken;

. 1600 titels van tijdschriften;

. 2000 verkoopscatalogi (waarvan 1890 opgenomen in de digitale catalogus).

 

De bibliotheek van het KIK vormt een studiefonds gewijd aan de kunst- en cultuurgeschiedenis - in het bijzonder van het Belgisch cultureel erfgoed -, aan de conservatie-restauratie van kunstwerken, en aan het chemisch, fysisch en materiaaltechnisch onderzoek van kunstwerken en restauratieproducten. De verzameling bevat titels die soms nergens elders in België vindbaar zijn, zoals oude, zeer gespecialiseerde, zeldzame of uitgeputte werken en tijdschriften.
Bijzonder goed vertegenwoordigd is de kunst van de oude Zuidelijke Nederlanden en van België, maar ook andere regio's van Europa komen aan bod (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, etc.), net zoals de hedendaagse kunst, de fotografie of andere disciplines zoals archeologie, antropologie en geschiedenis. Bepaalde studiedomeinen zoals oud glas of boekverluchting zijn ook goed ontwikkeld dankzij de interesse vanuit het Instituut zelf.
De verzameling groeit voortdurend aan dankzij aankopen, schenkingen en ruilpublicaties met partnerinstituten in België en in het buitenland (Europa, Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Japan, etc.). Deze laatste verwervingsmethode maakt het mogelijk om de verzameling aan te vullen met ongepubliceerde documenten die vaak ontbreken in andere Belgische bibliotheken.  

 

Catalogus:

Alle documenten (ook de tijdschriftartikels) zijn geïndexeerd met behulp van een gespecialiseerde thesaurus.
. Online catalogus via BALaT;

. Catalogus op papieren fiches voor de documenten verworven voor 1998;

. Gemeenschappelijke catalogus van de federale bibliotheken, met de mogelijkheid om documenten te reserveren.

Opgepast: deze catalogus wordt trimesterieel geactualiseerd. De meest recente aanwinsten kunnen enkel ter plaatste worden opgezocht.

. Zoekopdrachten op auteursnaam, titel, naam van de kunstenaar, of onderwerp met behulp van sleutelwoorden;
. De plaatsnamen dienen in hun oorspronkelijke taal te worden ingevoerd (bv. Antwerpen, Den Haag, Mons, Paris, Roma...; uitzondering: Brussel of Bruxelles). Persoonsnamen gevolgd door voornaam. 


Diensten:

Mogelijkheid om zwart/wit- of kleurenkopies te maken (kopiëerkaarten zijn verkrijgbaar aan het onthaal tegen contante betaling). Het personeel van de leeszaal behoudt zich het recht voor om ten allen tijde het fotokopiëren van een kostbaar of beschadigd document te verbieden.

Documenten in de online catalogus kunnen worden gereserveerd via de gemeenschappelijke catalogus van de federale bibliotheken.

 

Contact: infotheek @ kikirpa.be

image002_400_54