Ga verder naar de inhoud

Max Jakob Friedländer

Max Jakob Friedländer (1867–1958) was de eerste kunsthistoricus die een inventaris maakte van de Vroege Nederlandse schilderkunst. Zijn veertiendelige reeks Early Netherlandish Painting geldt nog steeds als dé bijbel voor onderzoekers van de Vlaamse Primitieven. De publicatie is beschikbaar voor download, en vormde de basis voor onze digitale Friedländer databank.

Friedlander max jakob

Early Netherlandish Painting

De eerste uitgave van Die altniederländische Malerie van Max J. Friedländer verscheen in het Duits in de periode 1924-1937. In het kader van een cultureel samenwerkingsakkoord tussen België, Duitsland en Nederland, werd in 1967-1976 een Engelstalige, herwerkte en aangevulde uitgave gepubliceerd. Daarbij waren het Studiecentrum Vlaamse Primitieven en het KIK nauw betrokken. Early Netherlandish Painting verscheen onder de directie van Ernest Goldschmidt en werd gepubliceerd door de A.W. Sijthoff Uitgeversmaatschappij in Leiden. Het is nog steeds het belangrijkste referentiewerk voor elke onderzoeker van de Vroegnederlandse schilderkunst.


Onze Friedländer databank is eigenlijk een derde, digitale uitgave, met focus op de vijftiende eeuw en aangevuld met alle ontbrekende schilderijen, die niet door Friedländer, maar wel in het Studiecentrum gekend zijn. Als aanvulling bij de databank kan u hier alle volumes van de veertiendelige Engelstalige uitgave Early Netherlandish Painting downloaden en handig doorzoeken.

Digitalisering van de reeks

De professionele digitalisering van de reeks werd uitgevoerd in 2013 door Acmis, Antwerpen. Het project kadert in het digitaliseringsbeleid van het KIK.