Ga verder naar de inhoud
Details
ISSN 0085-1892, 2003, KIK, 288 p.
Beschikbaar in een tweetalige Frans-Nederlandse versie
Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Bulletin
29
Price
€ 15
Ook te koop aan het onthaal van het KIK

ARTICLES / ARTIKELS

Autour du linceul de la translation de sainte Waudru de Mons (1157) / De lijkwade van de translatie van de heilige Waldetrudis van Bergen (1157)

B. VAN CAENEGEM, La reconnaissance des reliques de sainte Waudru / De erkenning van de relieken van de heilige Waldetrudis

D. DE JONGHE, Technologisch onderzoek van de lijkwade / Étude technologique du linceul

M. DE BRUEKER, Le traitement du linceul / De behandeling van de lijkwade

I. VANDEN BERGHE, Analyse van de natuurlijke kleurstoffen van de lijkwade / Analyse des colorants naturels du linceul

G. DEWANCKEL, L’art des filigranes dans l’orfèvrerie / Filigraanwerk in de edelsmeedkunst

De restauratie van de Golgotha van Antoon Van Dyck in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen / La restauration du Golgotha d’Antoine Van Dyck à la cathédrale Saint-Rombaut de Malines

J. JANSEN, Voorgeschiedenis van de materiële toestand / L’état matériel et ses antécédents

D. VERLOO, Description de la composition / Beschrijving van de compositie

D. VERLOO, Technique picturale et traitement / Picturale techniek en behandeling

P.-Y. KAIRIS, Un peintre issu de l’Académie de Lambert Lombard : Pierre Furnius (ca 1545-1610) / Een schilder uit de Academie van Lambert Lombard : Pierre Furnius (ca. 1545-1610)

Onderzoek en behandeling van een gepolychromeerd beeld van de H. Johanna van Frankrijk, gebeeldhouwd door Nicolaas Van der Veken (1637-1709) / Étude et traitement d’une statue polychromée de sainte Jeanne de France, sculptée par Nicolas Van der Veken (1637-1709)

J. JANSEN, Kunsthistorisch onderzoek / L’oeuvre dans son contexte historique et artistique

S. VERFAILLE, Onderzoek en behandeling / Étude et traitement

J. SANYOVA, La statue au laboratoire / Het beeld in het laboratorium

Bronnen en documenten / Sources et documents

H. COENEN, J. DEBERGH, Edmond en Henri Evenepoel in Algerije en Tunesië (1898) / Edmond et Henri Evenepoel en Algérie et en Tunisie (1898)

D. VANWIJNSBERGHE, « Sister Act », ou la carrière américaine d’une Messe de mariage enluminée par les bénédictines de Maredret / “Sister Act”, of de Amerikaanse carrière van een Huwelijksmis verlucht door de Benedictinessen van Maredret

Selectie uit recente werkzaamheden / Sélection des activités récentes

D. VERLOO, N. GOETGHEBEUR, Maître de l’Annonciation d’Aix (Barthélemy d’Eyck?), Le prophète Jérémie, volet droit du Triptyque de l’Annonciation d’Aix, Provence, vers 1442-1445, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / Meester van de Boodschap van Aix (Barthélémy d’Eyck?), De profeet Jeremia, rechterluik van de Triptiek van de Boodschap van Aix, Provence, omstreeks 1442-1445, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

C. FONTAINE-HODIAMONT, Une soixantaine de verres trouvés lors de fouilles à Bruxelles, place Royale, dans l’ancienne Cour d’Hoogstraeten (propriété de la Région de Bruxelles-Capitale, Service des Monuments et Sites), première moitié du XVIe siècle - première moitié du XVIIe siècle / Een zestigtal glazen gevonden tijdens opgravingen in Brussel, Koningsplein, in het oude Hof van Hoogstraten (eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Dienst Monumenten en Landschappen), eerste helft 16de eeuw - eerste helft 17de eeuw

C. FONTAINE-HODIAMONT, R. DEHERTOGH, Cinq verres trouvés fortuitement à Bruxelles, place Sainte-Catherine (propriété de la STIB), deuxième moitié du XVIe -première moitié du XVIIe siècle / Vijf glazen toevallig gevonden in Brussel, Sint-Katelijneplein (eigendom MIVB), tweede helft 16de eeuw - eerste helft 17de eeuw

É. COSTA, Boîte de peintre ayant appartenu à Émile Claus et contenant des tests de vieillissement de couleurs, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l’Art contemporain en Belgique / Schildersdoos, toebehorend aan Emile Claus, waarin verouderingstesten voor kleuren werden bewaard, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Archief voor Hedendaagse Kunst in België

L. DEPUYDT-ELBAUM, M.-A. MOUFFE, Mission de conservation de 47 tableaux au Musée d’Art moderne et d’Art contemporain de Liège / Conserveringszending voor 47 schilderijen in het Musée d’Art moderne et d’Art contemporain te Luik

Meer weten over deze publicatie of dit project? Neem contact met ons op:
Toon email

Meer publicaties van het KIK

Bulletin21 FR WEB

Bulletin 21 FR | 1986-1987

ISSN 0085-1892, 1988
€ 6
Bulletin
21
Details bekijken
PF CONTRIB 02

L'Agneau mystique au Laboratoire

P. Coremans (red.) (1953)
uitgeput
Bijdragen
2
Details bekijken