Ga verder naar de inhoud

De Erfgoed Challenge zoekt projecten!

Ben jij een eigenaar of beheerder van erfgoed?

Heb jij een erfgoedschat die past in de Erfgoed Challenge?

Dan is dit je kans! Het KIK opende de voorselectie van de Erfgoed Challenge. Eigenaars en beheerders kunnen hun project voordragen. Dat moet voldoen aan de volgende criteria:

  1. Urgentie
  2. Bovenlokaal belang
  3. Redelijke uitvoeringstermijn
  4. Innovatie
  5. Lokale gedragenheid
  6. Publieke toegankelijkheid (of de mogelijkheid hiertoe, bijvoorbeeld standplaats in een museum, kerk of openbare ruimte)
  7. Nood aan de expertise van en uitvoerbaarheid door het KIK

Momenteel kunnen we geen erfgoed behandelen dat in privébezit is en niet publiek toegankelijk is. Gelieve dus enkel projecten voor te dragen die aan de bovenstaande criteria voldoen. Dat kan het hele jaar rond. Projecten ingediend vóór 30 juni worden nog meegenomen voor de Erfgoed Challenge 2025. Later ingediende projecten worden overwogen voor de volgende editie.

Hoe gaat het verder?

Als je erfgoedparel voldoet aan deze criteria en aansluit bij de missie van het KIK, wordt ze voorgedragen voor de publieke stemcampagne. De stemresultaten worden voorgelegd aan de commissie, die een winnaar kiest. Let op! Het aantal stemmen is belangrijk. Om zoveel mogelijk kans te maken, moet jij er mee voor zorgen dat de lokale gemeenschap op haar erfgoedschat stemt.

Als je project wint, zet het KIK samen met jou fondsenwerving op poten om het project te laten slagen. Hiervoor is jouw inbreng cruciaal. Je kan helpen met reeds bestaand communicatiemateriaal (foto, video, teksten etc.), verlenen van toegang, aanspreken van netwerk, persoonlijke inzet, mogelijkheid tot events, informatieborden, sponsoringborden…

De lijst van de stemcampagne zal raadpleegbaar blijven.

Vul het formulier volledig en correct in. Stuur het vervolgens samen met bijhorende documenten (oude offertes, behandelplannen, foto’s…) naar info@kikirpa.be of naar het hoofd van ons atelier dat de werken kan uitvoeren.

Heb je vragen over het formulier? Contacteer eline.gijsbers@kikirpa.be.

Door jouw erfgoedschat voor te dragen voor de Erfgoed Challenge engageer je je om je erfgoedschat mee te promoten als ze wordt opgenomen in de stemcampagne. Als je project wint, help je mee om de fondsenwerving uit te dragen.

Vragen rond de Erfgoed Challenge?

Neem contact met ons op!

Janssen Robrecht

Robrecht Janssen

Corporate Development Officer
Lees meer over onze sponsors