Ga verder naar de inhoud

75 jaar ten dienste van het Belgische erfgoed - Opendeurdagen

In 2023 bestaat het KIK 75 jaar. Vier samen met ons deze unieke wetenschappelijke instelling. Je kan het KIK bezoeken tijdens de opendeurdag op 2 maart of netwerken tijdens de sectordag. Een jaar vol verrassingen wacht op jou!

75 Poster web

Wist je dat het KIK dit jaar maar liefst 75 kaarsjes mag uitblazen? Kort na de Tweede Wereldoorlog werd bij besluit van de Regent van 24 juni 1948 het Centraal Iconografisch Archief van de Nationale Kunst en het Centraal Laboratorium van de Musea van België (ACL) opgericht, een nieuwe instelling, onafhankelijk van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Een jaar later werd ze een van de tien federale wetenschappelijke instellingen en volgde een nieuwe naam: het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Het multidisciplinaire project dat vanaf het begin door Paul Coremans werd bepleit, werd eindelijk erkend. Kunsthistorici, fotografen, chemici, fysici en restaurateurs werden samengebracht voor een gemeenschappelijke missie: zich wijden aan de inventarisatie, de wetenschappelijke studie en de conservatie van kunstwerken ten bate van het hele land.

"De esthetische, historische, wetenschappelijke en technische elementen van waardering zijn allemaal aspecten van hetzelfde probleem. Ze zijn allemaal even belangrijk voor ons en moeten in gelijke mate bijdragen tot het uiteindelijke succes", zei Paul Coremans in de bezoekersgids van een tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel in 1951.

Hilde De Clercq

"Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, werd het KIK 75 jaar geleden opgericht door de chemicus Paul Coremans volgens een uniek interdisciplinair model waarin onderzoek van kunstwerken centraal stond. Het KIK was een model voor erfgoedzorg wereldwijd. Vandaag, 75 jaar later, blijft de synergie tussen de verschillende erfgoeddisciplines de sleutel tot het succes van het KIK. De context waarin we werken is evenwel sterk gewijzigd, niet alleen in België maar ook internationaal. We staan voor uitdagingen die 75 jaar geleden vrijwel onbestaand waren. Denken we maar aan de klimaatveranderingen, digitale transformatie, migratie, de energiecrisis, de algemene economische crisis en de stijgende nood aan sociale impactevaluatie. Het KIK probeert op een flexibele wijze mee te schuiven in deze internationale dynamiek en hierop in te spelen."

Hilde De Clercq, Algemeen Directeur van het KIK

Vier samen met ons deze unieke wetenschappelijke instelling in België, een echte meerwaarde voor ons erfgoed. Bezoek het KIK tijdens de opendeurdag op 2 maart en ontmoet onze deskundigen tijdens deze dag vol ontdekkingen. Bent u een erfgoedprofessional, ontmoet dan onze en vele andere vakgenoten tijdens de sectordag op 3 maart. En kom naar de Open Monumentendagen in het Jubelpark in Brussel in het weekend van 16 en 17 september. Verwacht je aan vele verrassingen. Abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Thomas Dermine

"Het KIK speelt een essentiële rol bij het inventariseren, bestuderen en bewaren van ons erfgoed. Samen met zijn directie willen wij dat het Instituut beantwoordt aan de behoeften van het veld, dat het zijn gegevens voor iedereen toegankelijk maakt, kortom, dat het nog beter verankerd raakt in de samenleving. Door de verspreiding van kennis via open access, een project zoals CHrisis dat inspeelt op de behoeften inzake rampenbeheer voor het hele land of een evenement zoals de Erfgoed Challenge, die de Belgen bevraagt over het erfgoed dat voor hen van betekenis is, wordt bijgedragen aan deze verankering. Ik hoop dat het uitstekende werk van het KIK met hetzelfde succes zal worden voortgezet om ons erfgoed voor onze tijdgenoten onder de aandacht te brengen en voor toekomstige generaties veilig te stellen."

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

Meer nieuws van het KIK

SA20 cover WEB

Publicatie van een nieuwe Scientia Artis!

10.06.2024

Van de Brusselse familie beeldhouwers du Quesnoy - de vader, Hiëronymus de Oudere, en zijn twee zonen, Frans en Hiëronymus de Jonge - zijn alleen het leven en werk van de oudste zoon, Frans du Quesnoy, beroemd in Rome, grondig bestudeerd. Maar wie was zijn jongere broer, Hiëronymus de Jonge? Wat weten we over zijn leven en werk? Heel weinig. Ondanks zijn briljante carrière als beeldhouwer en hofarchitect voor de gouverneur van de voormalige Nederlanden, Leopold Willem (1647-1656), werd zijn werk door critici verwaarloosd na zijn terdoodveroordeling in 1654.

Lees meer
Rubenskapel Steen 2

Stenen monumenten in de Rubenskapel ondergaan grondig onderzoek

24.04.2024

Als het maar niet té veel stof doet opwaaien. Letterlijk dan. De beelden in de Rubenskapel, winnaar van de eerste Erfgoed Challenge, krijgen een grondige conservatie-restauratiebehandeling door het Atelier steensculptuur van het KIK. Begin februari 2024 gingen onze steenexperten in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen van start. Dat was alleen maar mogelijk dankzij de financiële steun van onze vele schenkers. Waar staan we nu, bijna drie maanden na de aanvang van de ambitieuze restauratie?

Lees meer