Ga verder naar de inhoud

Enquête over het Vervierse Bethlehem

Het KIK en de Musea van Verviers hebben een online enquête gelanceerd, waarin het publiek wordt uitgenodigd om getuigenissen met betrekking tot het Bethlehem te delen. Het Bethlehem is een traditioneel poppentheater uit de 19de eeuw. De enquête wil inzicht krijgen in het belang van het Vervierse Bethlehem als erfgoed en tegelijkertijd de lokale tradities, folklore en gebruiken onderzoeken.

Een initiatief om ons erfgoed te beschermen en opnieuw te waarderen

Ga naar de online enquête (in het Frans)

Verviers is een stad die gekenmerkt wordt door haar culturele rijkdom en diversiteit. Ze kan niet alleen uitpakken met een opmerkelijk historisch en artistiek patrimonium, maar ook met tal van tradities, culinaire specialiteiten en vormen van vakmanschap waar de inwoners terecht trots op zijn. Toen in juli 2021 de overstromingen in de regio toesloegen, werden niet alleen monumenten en museumcollecties getroffen, maar ook deze levende culturele praktijken en het immateriële culturele erfgoed van de inwoners van de stad. Deze immateriële elementen spelen een dubbele rol in noodsituaties: enerzijds worden ze bedreigd door de crisis, maar anderzijds vormen ze een krachtig instrument voor wederopbouw – een teken van veerkracht, cruciaal om gemeenschappen te helpen herstellen.

Sinds de Musea van Verviers het in de jaren 1960 in hun collectie hebben opgenomen, wordt het Vervierse Bethlehem elke kerstperiode bijgehaald en worden stukken opgevoerd door een team van het museum. De 19de-eeuwse marionetten geraakten helaas ernstig beschadigd tijdens de zware overstromingen van 2021. Ze worden momenteel gerestaureerd in de kunstacademie Sint-Lucas in Luik. In 2028 zouden ze terugkeren naar de Musea van Verviers. Deze reddingsoperatie is meer dan alleen een materiële restauratie; het is aangevat als een cultureel herbestemmingsproject geleid door de Musea van Verviers en het KIK, in samenwerking met lokale partners zoals het Atelier du Prince, het Comité culturel de Saint-Remacle, het Centre culturel de Verviers en het CRVI. Dit ambitieuze project, gesteund door de Federatie Wallonië-Brussel, wil het Vervierse Bethlehem opnieuw verbinden met de hedendaagse gemeenschap en zo het erfgoed verrijken.

Uiterlijke datum voor deelname aan de enquête: 10 maart 2024.

MG 8212

Meer nieuws van het KIK

SA20 cover WEB

Publicatie van een nieuwe Scientia Artis!

10.06.2024

Van de Brusselse familie beeldhouwers du Quesnoy - de vader, Hiëronymus de Oudere, en zijn twee zonen, Frans en Hiëronymus de Jonge - zijn alleen het leven en werk van de oudste zoon, Frans du Quesnoy, beroemd in Rome, grondig bestudeerd. Maar wie was zijn jongere broer, Hiëronymus de Jonge? Wat weten we over zijn leven en werk? Heel weinig. Ondanks zijn briljante carrière als beeldhouwer en hofarchitect voor de gouverneur van de voormalige Nederlanden, Leopold Willem (1647-1656), werd zijn werk door critici verwaarloosd na zijn terdoodveroordeling in 1654.

Lees meer
Rubenskapel Steen 2

Stenen monumenten in de Rubenskapel ondergaan grondig onderzoek

24.04.2024

Als het maar niet té veel stof doet opwaaien. Letterlijk dan. De beelden in de Rubenskapel, winnaar van de eerste Erfgoed Challenge, krijgen een grondige conservatie-restauratiebehandeling door het Atelier steensculptuur van het KIK. Begin februari 2024 gingen onze steenexperten in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen van start. Dat was alleen maar mogelijk dankzij de financiële steun van onze vele schenkers. Waar staan we nu, bijna drie maanden na de aanvang van de ambitieuze restauratie?

Lees meer