Ga verder naar de inhoud

Enquête over het Vervierse Bethlehem

Het KIK en de Musea van Verviers hebben een online enquête gelanceerd, waarin het publiek wordt uitgenodigd om getuigenissen met betrekking tot het Bethlehem te delen. Het Bethlehem is een traditioneel poppentheater uit de 19de eeuw. De enquête wil inzicht krijgen in het belang van het Vervierse Bethlehem als erfgoed en tegelijkertijd de lokale tradities, folklore en gebruiken onderzoeken.

Een initiatief om ons erfgoed te beschermen en opnieuw te waarderen

Ga naar de online enquête (in het Frans)

Verviers is een stad die gekenmerkt wordt door haar culturele rijkdom en diversiteit. Ze kan niet alleen uitpakken met een opmerkelijk historisch en artistiek patrimonium, maar ook met tal van tradities, culinaire specialiteiten en vormen van vakmanschap waar de inwoners terecht trots op zijn. Toen in juli 2021 de overstromingen in de regio toesloegen, werden niet alleen monumenten en museumcollecties getroffen, maar ook deze levende culturele praktijken en het immateriële culturele erfgoed van de inwoners van de stad. Deze immateriële elementen spelen een dubbele rol in noodsituaties: enerzijds worden ze bedreigd door de crisis, maar anderzijds vormen ze een krachtig instrument voor wederopbouw – een teken van veerkracht, cruciaal om gemeenschappen te helpen herstellen.

Sinds de Musea van Verviers het in de jaren 1960 in hun collectie hebben opgenomen, wordt het Vervierse Bethlehem elke kerstperiode bijgehaald en worden stukken opgevoerd door een team van het museum. De 19de-eeuwse marionetten geraakten helaas ernstig beschadigd tijdens de zware overstromingen van 2021. Ze worden momenteel gerestaureerd in de kunstacademie Sint-Lucas in Luik. In 2028 zouden ze terugkeren naar de Musea van Verviers. Deze reddingsoperatie is meer dan alleen een materiële restauratie; het is aangevat als een cultureel herbestemmingsproject geleid door de Musea van Verviers en het KIK, in samenwerking met lokale partners zoals het Atelier du Prince, het Comité culturel de Saint-Remacle, het Centre culturel de Verviers en het CRVI. Dit ambitieuze project, gesteund door de Federatie Wallonië-Brussel, wil het Vervierse Bethlehem opnieuw verbinden met de hedendaagse gemeenschap en zo het erfgoed verrijken.

Uiterlijke datum voor deelname aan de enquête: 10 maart 2024.

MG 8212

Meer nieuws van het KIK

Christus Met Doornenkroon Tijdens Restauratie

Dieric en Albrecht Bouts doorgrond in 'Atelier Bouts'

16.02.2024

Van 16 februari tot 28 april 2024 ontdek je in M - Museum Leuven hoe de schilder Dieric Bouts in de 15de eeuw precies te werk ging. Aan de hand van zes kunstwerken worden zes verschillende wetenschappelijke onderzoekstechnieken getoond. De inbreng van de expertise van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium was daarbij cruciaal.

Lees meer
Kapel volledig

Volgende restauratiefase breekt aan voor de Rubenskapel

12.02.2024

In de Sint-Jacobskerk in Antwerpen begon vorige week de conservatie-restauratie van de stenen monumenten in de Rubenskapel. De kapel is de laatste rustplaats van Pieter Paul Rubens (1577-1640). Het interieur, dat bestaat uit prachtige kunstschatten, won in 2021 de eerste editie van de Erfgoed Challenge. Dankzij die winst is het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) sinds 2022 bezig met de conservatie-restauratie ervan. Nu zijn dus de stenen elementen aan de beurt.

Lees meer