Ga verder naar de inhoud

Drieluik van Michiel Coxcie keert terug naar de Zavel

Het drieluik Verrijzenis van Christus met schenkers van Michiel Coxcie is, na een uitgebreide studie en restauratie in het KIK, teruggeplaatst in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel.

Michiel Coxcie (1499-1592) was een belangrijke kunstenaar in de 16e eeuw, geliefd in hoofse kringen. De opstanding van Christus met schenkers - letterlijk een groots werk met een centraal paneel van 197 cm bij 142,8 cm en met twee beschilderde luiken - is belangrijk binnen de biografie van de kunstenaar en als getuige van de toenmalige evolutie in materiaalgebruik. "Het is een van de mooiste werken in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk van de man die destijds bekend stond als de Vlaamse Rafaël," vertelt Daniel van Steenberghe, voorzitter van de Kerkfabriek. "Het is gelinkt aan een deel van de geschiedenis die zich grotendeels op de Zavel afspeelde: tijdens de godsdienstoorlogen in Brussel vocht de hertog van Alva tegen het protestantisme. Als antwoord werd op de Zavel een 'Compromis van de edelen' ondertekend, een alliantie die de repressie moest verzachten. Het werd echter afgewezen, wat de Tachtigjarige Oorlog ontketende. De opdrachtgever van het drieluik was bij dit alles nauw betrokken", aldus Daniel van Steenberghe. Het was ook naast de kerk op de Grote Zavel dat de hertog van Alva de 18 ondertekenaars liet ophangen. "Dit schilderij, dat de opstanding van Christus voorstelt, is dus belangrijk vanuit religieus oogpunt, maar onthult ook de hele bewogen geschiedenis van de wijk waar de kerk staat."

Door de slechte staat van het schilderij kon het niet meer worden tentoongesteld, omdat de kleuren vervaagd of erg donker waren. Talrijke, min of meer ruwe restauraties uit het verleden deden het schilderij verdwijnen onder oude lagen vernis, overschilderingen, retouches en vroegere vulmiddelen die een groot deel van de oorspronkelijke verflaag bedekten. Vroeger werden restauraties nu eenmaal niet uitgevoerd zoals nu. De middelen waren niet hetzelfde. Nathalie Laquiere, die de conservatie-restauratie coördineerde, legt uit: "In de negentiende eeuw werden de lichte delen schoongemaakt, waardoor de donkere delen ongewijzigd bleven. Het contrast werd daardoor groter. De reinigingen waren vaak agressief en beschadigen het schilderij. Er zijn zelfs gaten gevonden die bedoeld waren om de panelen tijdelijk te bevestigen. Om nog maar te zwijgen van de interpretaties die de kleuren veranderen." Tegenwoordig vermijdt de stratigrafische studie van het werk deze foutieve interpretaties.

X156027 034 040 montage 0

"De oorspronkelijke materialen zijn in de loop der tijd verouderd en veranderd. Ze zijn verkleurd. Wij proberen het origineel zo dicht mogelijk te benaderen."

Nathalie Laquiere

Coxcie werkte met smalt, een goedkoper blauw pigment dan azuriet. "Helaas was dit kalium- en kobaltrijk glas, dat wordt vermalen om dit pigmentpoeder te verkrijgen, niet alleen moeilijk te bewerken, maar had het vooral de neiging om te verkleuren", legt Nathalie Laquiere uit. "De kleuren die we nu zien zijn dus niet zoals ze oorspronkelijk waren: de lucht was blauwer. Op de luiken hebben de schenkers, Karel Quarré en zijn eerste vrouw, Anna Taye, evenals hun kinderen, Jan en Anna, kleding die ook vervaagd is: het mengsel van rode lak en smalt (blauw) moest een paarse jurk vormen, maar nu lijkt het bruin. Ook waren de twee wapenrokken niet identiek van kleur. De wapenrok van de zoon is in het verleden te agressief gereinigd. Men kan zich voorstellen dat bij een restauratie de veranderde smaltlaag verkeerd werd geïnterpreteerd als vernis en werd verwijderd."

Het restauratieproces begint met goede foto's voor de restauratie. Vervolgens komt de wetenschappelijke beeldvorming aan bod: met ultraviolette fluorescentie kunnen de verschillende vernissen en recente retouches worden bekeken; met infraroodfotografie kan de voorbereidende tekening worden bekeken die de kunstenaar vóór het schilderen heeft gemaakt; met radiografie, een niet-invasieve methode, kan de staat van conservering van de drager en de schilderkunstige laag worden bekeken. Eventuele hiaten zijn duidelijk zichtbaar. Tenslotte neemt het binoculair onderzoek ons mee naar de geschiedenis van de materialen. Nathalie Laquiere: "Wij voeren pas in laatste instantie een staalname en een stratigrafisch onderzoek uit - een invasieve methode om de lagen van een schilderij te analyseren. Na het onderzoek en de analyse, en vóór de behandeling, worden eventuele consolidaties uitgevoerd waar de lagen zijn opgetild, en vervolgens is er het werk aan de drager, om te consolideren, te stabiliseren en spanningen te voorkomen. Pas dan beginnen de reinigingstests. Wij werken laag voor laag met oplosmiddelen om geleidelijk tot het origineel te komen enkel en alleen als dat ook mogelijk is. Het proces duurt lang en varieert naargelang de zones van het schilderij. Sommige delen moeten soms verder geanalyseerd worden."

"Wat wij waarderen aan het KIK is niet alleen de finesse van de restauraties, maar ook de kwaliteit van de documentatie die de projecten begeleidt en ons veel leert over ons erfgoed en onze geschiedenis."

Daniel van Steenberghe

Een restauratie is een teamprestatie. Onder toezicht van de verantwoordelijke van het Atelier schilderkunst, Livia Depuydt-Elbaum, hielpen verschillende collega's bij de behandeling: dr. Hélène Dubois, en twee stagiairs, Jimmy Bogaerts en Julie Quenet. De polychromie van de lijst werd bestudeerd door restaurator Anne-Sophie Augustyniak, en de studie en behandeling van de drager werd uitgevoerd door Jean-Albert Glatigny, die gespecialiseerd is in de behandeling van houten dragers, en die ook een nieuw systeem uitwerkte voor de ophanging van het werk in de kerk. De restaurateurs werden bijgestaan door een heel team van wetenschappers van het KIK: dr. Christina Currie voor de Cel wetenschappelijke beeldvorming. Stéphane Bazzo verzorgde de fotografische documentatie, Sophie de Potter de infraroodreflectografie, Catherine Fondaire de radiografie, en er werd ook een dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd door dr. Pascale Fraiture. Steven Saverwyns was verantwoordelijk voor het onderzoek van de verflagen en het scannen met macroscopische röntgenfluorescentie (MA-XRF). In samenwerking met UAntwerpen werd ook macroscopische röntgendiffractieanalyse (MA-XRPD) uitgevoerd. In de laatste twee gevallen gaat het om chemische beeldvorming. Dit zijn niet-invasieve analysemethoden waarmee pigmenten kunnen worden geïdentificeerd. Alle genoemde specialiteiten en vaardigheden vullen elkaar aan.

Het drieluik is nu teruggekeerd naar de Zavel. Daniel van Steenberghe brengt hulde aan het stadsbestuur "dat heel goed begrepen heeft dat deze kerk niet alleen een gerespecteerde en eerbiedwaardige gebedsplaats is, maar ook een culturele attractie die de wijk tot leven brengt en een centraal onderdeel vormt in de geschiedenis van Brussel". De kerk is elke dag open en ontvangt een half miljoen bezoekers per jaar. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financierde 75% van de conservatie-restauratiebehandeling, het Fonds Baillet Latour de overige 25% en het Vriendenfonds van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk dekte de kosten van verplaatsing, ophanging en verlichting.

Meer nieuws van het KIK

SA20 cover WEB

Publicatie van een nieuwe Scientia Artis!

10.06.2024

Van de Brusselse familie beeldhouwers du Quesnoy - de vader, Hiëronymus de Oudere, en zijn twee zonen, Frans en Hiëronymus de Jonge - zijn alleen het leven en werk van de oudste zoon, Frans du Quesnoy, beroemd in Rome, grondig bestudeerd. Maar wie was zijn jongere broer, Hiëronymus de Jonge? Wat weten we over zijn leven en werk? Heel weinig. Ondanks zijn briljante carrière als beeldhouwer en hofarchitect voor de gouverneur van de voormalige Nederlanden, Leopold Willem (1647-1656), werd zijn werk door critici verwaarloosd na zijn terdoodveroordeling in 1654.

Lees meer
Rubenskapel Steen 2

Stenen monumenten in de Rubenskapel ondergaan grondig onderzoek

24.04.2024

Als het maar niet té veel stof doet opwaaien. Letterlijk dan. De beelden in de Rubenskapel, winnaar van de eerste Erfgoed Challenge, krijgen een grondige conservatie-restauratiebehandeling door het Atelier steensculptuur van het KIK. Begin februari 2024 gingen onze steenexperten in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen van start. Dat was alleen maar mogelijk dankzij de financiële steun van onze vele schenkers. Waar staan we nu, bijna drie maanden na de aanvang van de ambitieuze restauratie?

Lees meer