Ga verder naar de inhoud

Jubelpark 2030

De Jubelparksite wordt het nieuwe socioculturele vlaggenschip voor België, en dit tegen 2030, de 200ste verjaardag van België. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), het Museum Kunst & Geschiedenis, het Koninklijk Legermuseum en vzw Autoworld ontwikkelen, samen met de vzw Horizon 50-200, een ambitieus masterplan om de Jubelparksite te ontwikkelen onder de vlag ‘Jubelpark 2030’.

Op initiatief van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine, slaan de vice-premier en minister belast met de Nationale Loterij Vincent Van Peteghem, de minister belast met Beliris Karine Lalieux, de minister van Defensie Ludivine Dedonder en de staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel de handen in elkaar om van de Brusselse Jubelparksite opnieuw een aantrekkelijk, sociocultureel en wetenschappelijk Belgisch vlaggenschip te maken en dit tegen 2030, de 200ste verjaardag van België.

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), het Museum Kunst & Geschiedenis, het Koninklijk Legermuseum en vzw Autoworld ontwikkelen, samen met de vzw Horizon 50-200, een ambitieus masterplan om de Jubelparksite te ontwikkelen onder de vlag ‘Jubelpark 2030’. Het Jubelpark en haar instellingen worden plaatsen waar ontmoeting, participatie, meerstemmige dialoog en constante uitwisseling centraal staan met een sterke Europese oriëntatie. Zowel binnenlandse als buitenlandse actoren worden betrokken, evenals de burgers.

Meer nieuws van het KIK

SA20 cover WEB

Publicatie van een nieuwe Scientia Artis!

10.06.2024

Van de Brusselse familie beeldhouwers du Quesnoy - de vader, Hiëronymus de Oudere, en zijn twee zonen, Frans en Hiëronymus de Jonge - zijn alleen het leven en werk van de oudste zoon, Frans du Quesnoy, beroemd in Rome, grondig bestudeerd. Maar wie was zijn jongere broer, Hiëronymus de Jonge? Wat weten we over zijn leven en werk? Heel weinig. Ondanks zijn briljante carrière als beeldhouwer en hofarchitect voor de gouverneur van de voormalige Nederlanden, Leopold Willem (1647-1656), werd zijn werk door critici verwaarloosd na zijn terdoodveroordeling in 1654.

Lees meer
Rubenskapel Steen 2

Stenen monumenten in de Rubenskapel ondergaan grondig onderzoek

24.04.2024

Als het maar niet té veel stof doet opwaaien. Letterlijk dan. De beelden in de Rubenskapel, winnaar van de eerste Erfgoed Challenge, krijgen een grondige conservatie-restauratiebehandeling door het Atelier steensculptuur van het KIK. Begin februari 2024 gingen onze steenexperten in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen van start. Dat was alleen maar mogelijk dankzij de financiële steun van onze vele schenkers. Waar staan we nu, bijna drie maanden na de aanvang van de ambitieuze restauratie?

Lees meer