Ga verder naar de inhoud

Overstromingen juli 2021 ‒ Getroffen erfgoed: contactpunt en oproep aan vrijwilligers

In de nasleep van de verschrikkelijke overstromingen die vooral Wallonië hebben getroffen, zetten alle bevoegde organisaties zich samen in om de redding van cultuurgoederen op de getroffen locaties te ondersteunen.

Ons Crisiscomité van instellingen, culturele besturen, verenigingen en niet-gouvernementele organisaties van de erfgoedsector bundelt de krachten om alarm te slaan over de gevolgen van de gebeurtenissen voor het Belgische culturele erfgoed.

We willen oproepen tot waakzaamheid en tot aandacht voor de specifieke zorgen die het getroffen erfgoed nodig heeft. Dat werd zwaar beschadigd door water en modderstromen. Langs de overstroomde rivieren strijden eigenaars en beheerders van musea, historische huizen, kastelen, kerken, archieven en particuliere of openbare bibliotheken om hun collecties en soms hun muren te redden. De balans, die nog wordt opgemaakt, komt nu al uit op meer dan 60 getroffen sites (bron KIK) en een honderdtal beschermde gebouwen in Wallonië (bron AWaP). De schade is beperkter in Vlaanderen met 4 geïdentificeerde sites (bron Monumentenwacht Vlaanderen).

Gezien de enorme moeilijkheden waarmee eigenaars en beheerders vandaag worden geconfronteerd, willen we onze krachten bundelen en de medewerking van professionals en vrijwilligers aanmoedigen om samen ons kostbaar cultureel erfgoed te redden.

  • Bent u archivaris, conservator-restaurateur, architect, bouwkundig ingenieur, historicus, advocaat, boekhouder, student of gewoon een erfgoedliefhebber en wilt u vrijwillig uw hulp of expertise aanbieden? Schrijf u in via dit formulier van het Belgische Blauwe Schild (BBB), zodat de nodige krachten op de juiste plaatsen kunnen worden ingezet.
  • Is uw erfgoed getroffen en heeft u hulp nodig? Meld u aan via dit formulier van het Belgische Blauwe Schild.
  • U kan ook helpen met een schenking van veiligheidsmaterieel voor op de werf! Stuur uw voorstellen naar blueshieldbelgium@gmail.com


Het Crisiscomité erfgoed

KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium), BBB (Belgisch Comité van het Blauwe Schild), FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles), MSW (Musées et Société en Wallonie), AWaP (Agence wallonne du Patrimoine), CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux), CRMSF (Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne), HWTB (Kon. Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van België vzw), AAFB (Association des Archivistes francophones de Belgique), FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed), Monumentenwacht, ICOM B/FL (International Council of Museums Belgium/Flanders), ICOM B/WB (International Council of Museums Belgique/Wallonie-Bruxelles), ICOMOS België (International Council on Monuments and Sites België), Rijksarchief

U heeft hulp of advies nodig? Dan kan u deze partners ook direct contacteren!