Ga verder naar de inhoud

Winnaar Erfgoed Challenge 2023

De winnaar van de Erfgoed Challenge 2023 is het schilderij Prediking van Johannes de Doper uit Aalst geworden. Met 12 753 van de 28 883 stemmen, veroverde het de harten van het publiek én werd het, door de commissie met een warm hart voor kunst, verkozen tot Hoofdwinnaar.

We hebben een winnaar!

Voor de Erfgoed Challenge 2023 brachten maar liefst 28 883 liefhebbers hun stem uit voor een van de vier genomineerde Belgische erfgoedschatten die dringend aan restauratie toe zijn. Dank je wel voor jouw stem! Na een nek-aan-nekrace met Brugge (het schilderij Geschiedenis van Cosmas en Damianus, Sint-Jacobskerk, Brugge) met 12 342 stemmen, eindigde de Prediking van Johannes de Doper uit Aalst op 12 753 stemmen. De commissie verkoos het drieluik uiteindelijk tot grote winnaar!

De leden van de commissie waren het unaniem eens dat het Aalsterse schilderij een uitzonderlijk werk is en dat onderzoek en restauratie hoogdringend zijn. Het heeft de kwaliteiten van een museumstuk, maar door zijn huidige staat is het onmogelijk om het tentoon te stellen. Er is trouwens momenteel ook geen locatie voor. Het drieluik hing in de Heilig Hartkerk, maar aangezien die werd verkocht en gedesacraliseerd is het schilderij nu technisch gezien ‘dakloos’. Gelukkig kreeg de Prediking van Johannes de Doper een warm onderdak in het KIK. In 2027 zou het werk eindelijk een definitieve thuis moeten vinden in de doopkapel van de gerestaureerde Sint-Martinuskerk van Aalst, de plaats waarvoor het werk wellicht oorspronkelijk bestemd was.

Bij een vooronderzoek van het drieluik kwamen meerdere problemen aan het licht: barsten en geopende voegen in de panelen, zware opstuwingen in de verflagen, lacunaire zones, wijd verspreide overschilderingen in het centrale paneel, zwaar verdonkerde vernislagen … Het spreekt voor zich dat een grondige restauratie zich hier opdringt. De commissie verwacht zich aan een spectaculaire voor en na. De kans om de kunstenaar te (her)ontdekken is een extra interessante troef. Voor deze hoogstnodige studie en behandeling zijn natuurlijk wel heel wat financiële middelen nodig.

Jouw hulp is belangrijk

Deze Hoofdwinnaar wordt nu een jaar lang door het KIK ondersteund om fondsen te werven. Samen met de parochiegemeenschap Sint-Martinus (de kerk is de toekomstige bewaarplaats van het meesterwerk) worden acties voor crowdfunding uitgewerkt en financiering gezocht van bedrijfspartners. Hopelijk komen er zo voldoende middelen vrij zodat het onderzoeks-, conservatie- en restauratieproject zo snel mogelijk aangevat kan worden door de experts en het interdisciplinaire team van het KIK. Zonder publieke steun dreigt het Aalsterse meesterwerk verloren te gaan.

Jouw hulp is dus van enorme waarde voor de Prediking van Johannes de Doper. Je kan nu alvast een gift doen om dit prachtige drieluik te redden.

"Schouder aan schouder met de Aalsterse parochies, erfgoedverenigingen, clubs en scholen wierp het stadsbestuur van de ajuinenstad alles in de strijd. Iedereen werd opgeroepen zijn stem uit te brengen.

Een nieuwe uitdaging staat ons nu te wachten: het werk in zijn oude glorie herstellen en een definitieve bewaarplaats geven in de gerestaureerde Sint-Martinuskerk waarvoor het gemaakt werd. Wie neemt samen met ons de handschoen op om deze droom waar te maken?”

Christina Ceulemans, Parochiegemeenschap Sint-Martinus

Haal de doper weer boven water!

De Prediking van Johannes de Doper is dringend aan restauratie toe. Jij kan dit paneel uit de late 16de-vroege 17de eeuw helpen redden.

Geef jouw zegen voor de restauratie van het drieluik met Johannes de Doper en red dit erfgoed van de ondergang.

Oproep Erfgoed Challenge 2024

De Prediking van Johannes de Doper is lang niet de enige erfgoedschat waarvoor dringend hulp nodig is. Daarom wordt in 2024 opnieuw een Erfgoed Challenge-campagne gelanceerd, al voor de vierde keer. Erfgoedbeheerders en -eigenaars van publiek toegankelijk erfgoed kunnen een project voordragen om het te laten deelnemen. Het gaat dan onder andere om musea, universiteiten, kerkfabrieken en lokale overheden. Hun voorstellen worden geëvalueerd door de experts van het KIK en vormen de basis van een nieuwe jaarlijst met genomineerde erfgoedprojecten, die in het najaar aan het publiek worden voorgelegd in de stemming.

Lees meer over onze sponsors