Ga verder naar de inhoud

Digitale infosessie 'Naar een rampenstrategie voor Vlaams erfgoed'

Op donderdag 26 oktober en donderdag 16 november kan je deelnemen aan een digitale infosessie over het project Beleidsvoorbereidend onderzoek met oog op het uitwerken van een rampenstrategie voor erfgoed in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad. In de infosessies wordt het project voorgesteld en kan je je bedenkingen, verwachtingen en vragen meedelen.

Datum en tijdstip
16 november 2023 10:00 - 11:30
Locatie
Online
Prijs
Gratis

Naar een rampenstrategie voor Vlaams erfgoed

In juli van dit jaar startte het Beleidsvoorbereidend onderzoek met oog op het uitwerken van een rampenstrategie voor erfgoed in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

Op donderdag 26 oktober (11:00-12:30) en donderdag 16 november (10:00 -11:30) organiseert het projectteam een digitale infosessie waarbij het het project voorstelt en in gesprek gaat met de organisaties die dit thema ter harte nemen. Het doel is op zoek te gaan naar je bedenkingen, verwachtingen en vragen bij een rampenstrategie voor erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Neem je graag deel aan een van beide infosessies, schrijf je dan in vóór vrijdag 20 oktober.

Achtergrond van het project

Dit project wordt gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) en wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) met als partners FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het Agentschap Onroerend Erfgoed van het Vlaamse Gewest (OE) en het Belgische Blauwe Schildcomité (BSB).

Het projectteam bestaat uit Anne-Cathérine Olbrechts (Cel duurzaamheid), Vanessa Boschloos (Blue Shield Belgium) en Joke Beyl (FARO).

Kader

De overstromingen in de zomer van 2021 (voornamelijk in Wallonië) leerden dat we als regio en als land niet klaar zijn om adequaat te reageren op grootschalige calamiteiten en rampen, die het instellingsniveau overstijgen.

Het beleidsvoorbereidend onderzoek heeft als doel krijtlijnen vast te leggen voor een rampenstrategie voor erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zal het project de noden in kaart brengen op het vlak van rampenstrategie voor erfgoed, en tot aanbevelingen komen. Het gaat daarbij om noden in geval van grootschalige rampen en risicobeheersing die daarmee gepaard gaan, die de individuele draagkracht van organisaties overstijgen.

Een dergelijke strategie biedt handvaten om adequaat te reageren en paraat te zijn, om erfgoedwerkers en erfgoedgemeenschappen bij te staan en het erfgoed te beschermen. Dit project bepaalt de modaliteiten voor het beleidsvoorbereidend onderzoek in samenwerking tussen het DCJM, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het KIK, FARO en BSB. De resultaten bieden een basis en aanzet om gemotiveerde beleidskeuzes te kunnen maken. Dit project behelst zowel cultureel als onroerend erfgoed, en sluit aan bij inspanningen die ook op internationaal niveau geleverd worden.

Doel

Dit beleidsvoorbereidend onderzoek wil een antwoord geven op volgende kernvragen:

- Wat zijn de uitdagingen/knelpunten om ervoor te zorgen dat er op een gecoördineerde, daadkrachtige en efficiënte manier actie kan ondernomen worden bij een grootschalige ramp die het eigen instellingsniveau overstijgt?

- Welke stappen moeten doorlopen worden door welke instantie wanneer een grootschalige ramp zich voordoet?

- Welke preventie- en paraatheidsmaatregelen zijn nodig (op een overkoepelend niveau)?

Logos Rampenstrategie kopie

Inschrijven is verplicht

Nu inschrijven

Aankomende evenementen van het KIK

Summer School 2024: Energiebesparing voor culturele erfgoedinstellingen

01 juli 2024 09:00 - 12 juli 2024 18:00 - KIK, Brussel

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert een internationale Summer School in samenwerking met het Internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultuurgoederen (ICCROM).

Details bekijken

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders 2024 – Medieval and Renaissance Sculpture

23 juni 2024 00:00 - 03 juli 2024 00:00 - België

Jaarlijks brengt de Summer Course een selecte groep van 18 hooggekwalificeerde jonge onderzoekers naar Vlaanderen. Ze krijgen een intensief 11-daags programma aangeboden van lezingen, discussies en bezoeken met betrekking tot een specifieke kunsthistorische periode van de Vlaamse kunst. De achtste editie van de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders focust op beeldhouwkunst uit de middeleeuwen en de renaissance. Het programma vindt plaats van 23 juni tot en met 3 juli 2024.

Details bekijken