Ga verder naar de inhoud

Cel duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed thema dat onlosmakelijk verbonden is met ons werk, maar het vereist een verandering in onze mentaliteit en dagelijkse praktijken. Hoewel een transitie naar een nieuwe werkwijze complex is, moeten er nu maatregelen worden genomen. Met de oprichting van de Cel duurzaamheid legt het KIK de nadruk op een duurzame overgang door het stimuleren van een interdisciplinaire samenwerking intern en binnen de Belgische culturele instellingen.

Onze missie

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium heeft als missie ons Belgisch erfgoed te helpen bewaren voor de toekomst. Duurzaamheid is een inherent onderdeel van die missie. Het instituut streeft naar de interne integratie van duurzame praktijken en leidt tegelijkertijd het onderzoek naar hiaten in de kennis binnen de culturele erfgoedsector.

De Cel duurzaamheid richt zich op interdisciplinaire samenwerking met verwante gebieden om een duurzame mentaliteit van culturele instellingen te ontwikkelen. De eenheid creëert tools en biedt ondersteuning en begeleiding om de integratie van duurzaamheid binnen de dagelijkse praktijk te vereenvoudigen. Momenteel concentreren wij ons op thema's zoals energiebesparing, klimaatverandering en noodhulp.

Estelle

In het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium definiëren we een duurzame culturele instelling als een instelling van hoge kwaliteit die: overdaad en verspilling vermijdt, streeft naar voortdurende optimalisatie met respect voor de bestaande praktijken en de gemeenschappen die ze vertegenwoordigt, geschikt is voor haar activiteiten en erfgoednoden, terwijl ze haar eigen prioriteiten respecteert.

Estelle De Bruyn

Onze projecten

De projecten binnen de Cel duurzaamheid zijn gebaseerd op interdisciplinaire samenwerking. Door samenwerking met regionale en internationale partners proberen we praktische problemen vanuit verschillende invalshoeken op te lossen. Dit helpt ons om duurzame oplossingen te integreren vanaf meet af aan en binnen een breed scala aan projecten.

Binnen het thema duurzaamheid richten wij ons momenteel op onze energietransitie en emergency response. We erkennen het belang van sociale duurzaamheid en streven ernaar deze expertise te integreren binnen ons dynamisch en groeiende team.

Onze huidige projecten zijn:

  • Nood -en interventiestrategie: dit project is gericht op het ontwikkelen van noodstrategieën om cultureel erfgoed veilig te stellen in geval van rampen.
  • CHrisis: het KIK helpt bij de coördinatie van reddingsacties voor culturele instellingen die getroffen werden door overstromingen in het oosten van België tussen 14 en 16 juli. De verzamelde informatie zal worden geïntegreerd in richtlijnen om beter te anticiperen om toekomstige rampen.
  • Climate2Preserv: dit project richt zich op de ontwikkeling van een protocol, handboek en toolbox om middelgrote tot grote musea (federale wetenschappelijke instellingen) te helpen energiebesparende maatregelen te integreren en tegelijkertijd de bewaaromgeving op lange en korte termijn te verbeteren.
  • Resilient Storage: dit project helpt kleine tot middelgrote musea hun energieverbruik voor hun opslagruimtes op korte termijn te verlagen met een beperkt budget.

Bekijk onze huidige projecten om te ontdekken hoe wij werken en neem contact met ons op voor meer informatie, samenwerkingsverzoeken of advies.

Onze partners

Wij werken vaak samen met interne diensten zoals de "Cel Monumenten" en de "Cel Preventieve Conservatie" die hun expertise met ons uitwisselen indien nodig. Onze projecten zouden echter niet kunnen bestaan zonder intensieve samenwerking met onze waardevolle externe partners en subsidieverstrekkers. Daarom graag een woord van dank aan:

Onze nationale partners:

FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
Musées et Société en Wallonie (MSW)
Brussels Museums
Universiteit van Luik (ULiège)
Katholieke Universiteit van Leuven (KU Leuven)
ICOM Belgium Vlaanderen
ICOM Belgium Wallonië-Brussel
Royal Museums of Fine Arts of Belgium and the Antoine Wiertz Museum
The Royal Belgian Film Archive (CINEMATEK)
The Belgisch Stripmuseum
The FeliXart Museum

Onze internationale partners:

The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)
The Canadian Conservation Institute (CCI)
The Network of European Museum Organisations (NEMO)
The Getty Conservation Institute (GCI)
Academia Belgica

Met financiële ondersteuning van:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (urban.brussels)
De Vlaamse Overheid (Department Culture, Youth and Media)
The Federatie Wallonië-Brussel (FWB)
The Belgian Science Policy Office (Belspo)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!

Estelle Debruyn
Estelle De Bruyn
Verantwoordelijke

Onze experts

Annelies Cosaert
Laure Marique
Henry Pierard
Anne-Catherine Olbrechts