Ga verder naar de inhoud

Vragenlijst over de economische impact van rampen

In het kader van het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 nodigen we je uit om deel te nemen aan een onderzoek dat tot doel heeft om de directe economische verliezen, schade of vernietiging van cultureel erfgoed als gevolg van rampen in België voor het jaar 2023 te evalueren.

6 verviers nd des récollets peinture

Onze Cel duurzaamheid verzamelt gegevens over de economische impact van rampen op cultureel erfgoed in België in 2023. Het vergaren van cijfers over de impact van crises op het erfgoed is essentieel: dit benadrukt dat het erfgoed niet immuun is voor rampen en dat inspanningen voor het verminderen van risico's en het herstel na de ramp actief moeten worden ondersteund door de overheden.

Zou je onze vragenlijst willen invullen en deze vervolgens delen met relevante contacten? Suggesties ter verbetering van het document zijn ook welkom.

De uiterste datum voor het beantwoorden van de vragenlijst is verlengd naar 24 maart 2024.

De gestelde vragen komen overeen met de criteria van het Sendai-kader. We zijn ons ervan bewust dat dit geen gemakkelijke vragen zijn en dat erfgoed uiteraard andere waarden heeft dan puur economische, maar in dit geval richt de studie zich uitsluitend op het economische aspect.

Het doel van deze vragenlijst is bij te dragen aan de jaarlijkse evaluatie van de wereldwijde indicatoren voor het meten van de voortgang bij het realiseren van de doelstellingen van het Sendai-kader en de relevante doelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze gegevens worden verzameld door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) op verzoek van het Nationaal Crisiscentrum, het technisch aanspreekpunt voor België. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld voor statistische doeleinden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Cel duurzaamheid via het volgende e-mailadres: sendai.framework@kikirpa.be !

Wij danken je voor je tijd!

Meer nieuws van het KIK

DSF2383 small

"Horizon 2030 Powered by Loterie Nationale — Nationale Loterij" in het Jubelpark

08.04.2024

Deze lente en zomer kan je in het Jubelpark in Brussel, waar het KIK gehuisvest is, voor het eerst naar het stadsfestival Horizon 2023 Powered by Loterie Nationale - Nationale Loterij. In het programma van het festival staan erfgoed, kennis en culturele instellingen centraal. Horizon 2030 biedt een voorproefje van wat het toekomstige Jubelpark zal worden tegen 2030: het sociaalculturele vlaggenschip van België in een prachtig groen kader. Op zaterdag 13 april zal de Horizon 2030 Lift Off de feestelijke start van het project markeren.

Lees meer
F3 P1 Foto 20

Derde fase Lam Gods: eerste resultaten beloven schitterende apotheose

26.03.2024

Sinds mei 2023 loopt de derde en laatste fase van de grootscheepse conservatie-restauratiecampagne van het Lam Gods door het KIK. De voorbije maanden heeft het team niet-originele vernissen weggenomen en de verflagen eronder uitvoerig bestudeerd. Momenteel is men, na het advies van de internationale commissie van experten, begonnen met het verwijderen van 16de-eeuwse overschilderingen. Nu al zijn de eerste resultaten adembenemend mooi.

Lees meer