Ga verder naar de inhoud

Vragenlijst over de economische impact van rampen

In het kader van het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 nodigen we je uit om deel te nemen aan een onderzoek dat tot doel heeft om de directe economische verliezen, schade of vernietiging van cultureel erfgoed als gevolg van rampen in België voor het jaar 2023 te evalueren.

6 verviers nd des récollets peinture

Onze Cel duurzaamheid verzamelt gegevens over de economische impact van rampen op cultureel erfgoed in België in 2023. Het vergaren van cijfers over de impact van crises op het erfgoed is essentieel: dit benadrukt dat het erfgoed niet immuun is voor rampen en dat inspanningen voor het verminderen van risico's en het herstel na de ramp actief moeten worden ondersteund door de overheden.

Zou je onze vragenlijst willen invullen en deze vervolgens delen met relevante contacten? Suggesties ter verbetering van het document zijn ook welkom.

De uiterste datum voor het beantwoorden van de vragenlijst is verlengd naar 24 maart 2024.

De gestelde vragen komen overeen met de criteria van het Sendai-kader. We zijn ons ervan bewust dat dit geen gemakkelijke vragen zijn en dat erfgoed uiteraard andere waarden heeft dan puur economische, maar in dit geval richt de studie zich uitsluitend op het economische aspect.

Het doel van deze vragenlijst is bij te dragen aan de jaarlijkse evaluatie van de wereldwijde indicatoren voor het meten van de voortgang bij het realiseren van de doelstellingen van het Sendai-kader en de relevante doelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze gegevens worden verzameld door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) op verzoek van het Nationaal Crisiscentrum, het technisch aanspreekpunt voor België. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld voor statistische doeleinden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Cel duurzaamheid via het volgende e-mailadres: sendai.framework@kikirpa.be !

Wij danken je voor je tijd!

Meer nieuws van het KIK

48006158682 32178cf86f k

REFRESH: De watercyclus bestuderen om erfgoed te beschermen

12.07.2024

Klimaatverandering is een duidelijke prangende uitdaging voor onze wereld. Ook voor erfgoed. Water is een boosdoener voor erfgoed(sites). We moeten dus kijken naar duurzaam waterbeheer om ons erfgoed te beschermen. Dat doen we met REFRESH.

Lees meer
SA20 cover WEB

Publicatie van een nieuwe Scientia Artis!

10.06.2024

Van de Brusselse familie beeldhouwers du Quesnoy - de vader, Hiëronymus de Oudere, en zijn twee zonen, Frans en Hiëronymus de Jonge - zijn alleen het leven en werk van de oudste zoon, Frans du Quesnoy, beroemd in Rome, grondig bestudeerd. Maar wie was zijn jongere broer, Hiëronymus de Jonge? Wat weten we over zijn leven en werk? Heel weinig. Ondanks zijn briljante carrière als beeldhouwer en hofarchitect voor de gouverneur van de voormalige Nederlanden, Leopold Willem (1647-1656), werd zijn werk door critici verwaarloosd na zijn terdoodveroordeling in 1654.

Lees meer