Ga verder naar de inhoud

CRUMBEL: wat vertellen crematieresten ons over het dagelijks leven van 5000 jaar geleden?

Binnen CRUMBEL (Cremations, Urns and Mobility – Ancient Population Dynamics in Belgium) onderzoeken wetenschappers van de VUB, ULB, UGent en het KIK crematieresten afkomstig van neolithische tot vroegmiddeleeuwse begraafplaatsen in België. Zo willen ze meer te weten komen over hoe het leven er hier uitzag. Daarvoor brengen ze de migratie en mobiliteit in kaart van de volkeren die onze streken hebben bewoond.

Periode
2018-2021
Partners
Universiteit Gent
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Université libre de Bruxelles (ULB)
Meer weten?
Mathieu Boudin
Toon e-mail

Uitgebreide database

Tussen 3000 voor Christus en 700 na Christus werden overledenen voornamelijk gecremeerd vooraleer ze werden begraven. Crematieresten leverden tot nu toe minder archeologische informatie op dan andere grafvormen, waardoor er tot op vandaag weinig geweten is over hoe de volkeren zich doorheen het continent bewogen en wat hun levensomstandigheden waren.

Om beter te begrijpen hoe het leven van alledag er toen uitzag, gebruiken onderzoekers van de VUB, ULB, UGent en het KIK state-of-the-art analytische en geochemische methodes. Ze buigen zich zo over alle beschikbare osteo-archeologische informatie en nemen die zoveel mogelijk op in een uitgebreide database. Zo moet CRUMBEL helpen om een beter begrip te krijgen van het leven in België vanaf het neolithicum tot in de vroege middeleeuwen.

Koolstofdatering

Om de geografische oorsprong te achterhalen van mensen wiens verbrande resten verspreid liggen over verschillende Belgische collecties, zowel publiek als privé, brengt het KIK soelaas via koolstofdatering. Meestal is er enkel een archeologische datering, gebaseerd op stijlonderzoek, voorhanden, die dan met behulp van de MICADAS-deeltjesversneller wordt afgetoetst of verfijnd. Op basis van het koolstofisotoop strontium kunnen we bepalen uit welke streek mensen in een grafvondst afkomstig waren, of waar ze het grootste deel van hun leven hebben gewoond. Dit biedt een uniek inkijk in de migratie en mobiliteit van onze voorouders.

Het Crumbel-project kwam tot stand met de genereuze steun van een FWO en FRS-FNRS-toelage in het kader van het Excellence of Science-programma.

Mathieu Boudin, expert koolstofdatering
X093985 gold Web

Meewerken aan het erfgoedonderzoek van morgen?

Erfgoed is van iedereen. Samen zorgen we ervoor dat ook de volgende generaties ervan kunnen genieten.

Volgend project

Aero Pedalo nr. 9: parachutist van Panamarenko doorgelicht

Aero Pedalo nr. 9 van Panamarenko was dringend aan een restauratie toe: de sculptuur dreigde in elkaar te storten. Omdat de binnenkant van het beeldhouwwerk tot nog toe een mysterie was, kreeg de documentatiedienst beeldvorming van het KIK de vraag om röntgenfoto’s te maken van de parachutist.

Bekijk dit project