Ga verder naar de inhoud

Machinae Spirituales

Les retables baroques dans les Pays-Bas méridionaux et en Europe

Contributions à une histoire formelle du sentiment religieux au XVIIe siècle

Auteur(s)
B. D'Hainaut-Zveny & R. Dekoninck (red.)
Met bijdragen van C. Belin, A. Delfosse, N. Peeters, P. Philippot, M. Lefftz, V. Herremans, A. Lemmens, M. Barrio Olano, I. Berasain Salvarredi, J. Vander Auwera, P.M. Jones, M. Delbeke, F. Cousinié, A. Le Pas de Sécheval, P.A. Fabre & M. Serck-Dewaide
Details
ISBN 978-2-930054-25-4
2014, KIK, 321 p.
Beschikbaar in het Frans (met artikels in het Engels)
10
Prijs
€ 60 => € 48
Ook te koop aan het onthaal van het KIK

De barokke retabels: spirituele machines

De barok dient zich vandaag aan als een fascinerende spiegel voor onze postmoderne maatschappij, die sommigen typeren als neobarok. Herkennen we ons inderdaad niet in deze kunst der buitensporigheid, met speciale effecten die rechtstreeks uit een Deus ex machina komen? Welnu, een van de meest sprekende uitdrukkingen van deze vitalistische totaalbarok is de retabelkunst. Als spectaculaire kunst bij uitstek fungeert ze als decor van de pronkzuchtige liturgie van de Contrareformatie, en zelfs als essentiële ‘acteur' in de bevatting van het goddelijke. Ze vormt een soort van visueel koppelteken tussen het aardse en het hiernamaals, maar lijkt ook in een relatie tussen de gelovigen en de Katholieke Kerk die niet verticaal is maar horizontaal, het brandpunt te zijn van de visuele cultuur van de Contrareformatie. Het barokke retabel is wel degelijk een Europees fenomeen dat is geworteld in de Italiaanse artistieke cultuur, maar neemt niettemin specifieke vormen aan in elke ruimte van de katholieke wereld van de 17de eeuw. Een van de ruimtes waarin deze kunstvorm bijzonder welig tierde is die van de oude Nederlanden.

SA 10 R3 IMG 3234

Deze uitgave tracht om deze ‘spirituele machines' opnieuw in het sociocultureel en religieus weefsel van de periode te situeren, en biedt daarbij een genealogische en typologische studie van hun materialen, vormen, thema's en functies. Een dergelijke benadering van de culturele en religieuze context en van de modellen en types wordt aangevuld met de analyse van de spirituele en dynamische esthetiek die deze retabels opwekken. Deze kritische studies gaan onder meer vergezeld van een online inventaris van de barokke retabels van de oude Nederlanden.

Meer weten over deze publicatie of dit project? Neem contact met ons op:
Toon email

Meer publicaties van het KIK

Bulletin8 WEB

Bulletin 8 | 1965

ISSN 0085-1892, 1965
€ 6
Bulletin
8
Meer weten
SA16

Made in Malines

F. Cayron & D. Steyaert (2019)
€ 48
Scientia Artis
16
Meer weten