Ga verder naar de inhoud

De ambachtstoortsen van de Hallepoort

Zet jij de toortsen weer in vuur en vlam? De 17de- en 18de-eeuwse fakkels uit de Hallepoort hebben hoogdringend zorg nodig voor ze in vergetelheid wegdeemsteren. Met jouw stem kan jij de afbladderende vergulding en afgebroken onderdelen herstellen.

Stem voor de restauratie van de ambachtstoortsen van de Hallepoort en laat ze weer vurig flonkeren!

2319

De toortsen van de stedelijke ambachten

In de Hallepoort in Brussel, onderdeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, wordt een verzameling Zuid-Nederlandse toortsen uit de 17de en 18de eeuw tentoongesteld. Deze barokke gildetoortsen of fakkels van de ambachten bestaan uit een versierde staf, bekroond met een symbolische voorstelling van een beroepsgroep en daarop vaak een houder voor een kaars. Ze zijn vervaardigd uit beschilderd metaal en gepolychromeerd of soms zelfs verguld hout.

De toortsen van de ambachten werden gebruikt tijdens processies. Ambachtslieden wandelden mee in de religieuze stoet en droegen met trots hun fakkel als een herkenningsteken voor hun beroep. De gilden deden soms een beroep op grote kunstenaars om deze prestigieuze objecten te creëren, waarvoor ze flinke sommen geld uitgaven. Gewoonlijk bezat elk gilde twee identieke of spiegelbeeldig uitgevoerde gildetoortsen.

Enigmatische objecten

Vijftien jaar geleden restaureerde het KIK al een deel van de verzameling toortsen van de KMKG. Maar de overige fakkels zijn er slecht aan toe en verdienen eveneens studie en restauratie.

  • Een paar gesneden en gepolychromeerde houten toortsen van het botermakersgilde (inv. 9 A-B) met de voorstelling van een ton om room om te zetten in boter, en met krulvormige versieringen
  • Een paar toortsen van het Antwerpse botermakersgilde (inv. 2112 A-B) met twee op een metalen drager geschilderde voorstellingen van de heilige Andreas: op de ene zijde Andreas die zijn kruis draagt en op de andere zijde de gekruisigde heilige
  • Een paar houten toortsen van het slagersgilde (inv. 11 A-B) versierd met bloemen, slingers, krullen, engelen en wapenschilden met daarop de kop van een rund, varken en lam
  • Een houten, in stukken gebroken fakkel van het gilde van de wijnhandelaren (inv. 13 B) met de heilige Michaël die de draak verslaat

Laat de fakkels weer branden

De objecten zijn getuigen van de sociale en culturele organisatie van beroepen sinds de middeleeuwen en van de economische ontwikkeling van onze contreien. Om een beter begrip te krijgen van onze geschiedenis is onderzoek, restauratie en preservatie van de toortsen belangrijk. Mogelijk kunnen we daarbij ook te weten komen uit welke stad elke fakkel afkomstig is. Met specifiek kunsthistorisch onderzoek kunnen we de fakkels misschien terugvinden op afbeeldingen van feesten en processies en vinden we de symbolen van de ambachten in documenten of op architectuur.

Zet jij de toortsen weer in vuur en vlam? Deze zeldzame objecten hebben hoogdringend zorg nodig. De fakkel van het wijnhandelaarsgilde is zelfs zo vaak gebroken dat hij als een 3D-puzzel weer in elkaar gezet moet worden. Jouw hulp is nodig. Dankzij jou zullen overschilderingen en bruin vernis worden verwijderd, afgebroken onderdelen weer hersteld en de gouden ambachtstoortsen van de Hallepoort zullen weer vurig schitteren!

Lees meer over onze sponsors

Of stem je liever op...?

Het schilderij Geschiedenis van Cosmas en Damianus

Geef hen een helende hand!

De jurk uit de verzameling van Albert Glibert

Steek deze jurk in een nieuw kleedje!

Het schilderij Prediking van Johannes de Doper

Haal de doper weer boven water!